Απόσπαση και τοποθέτηση μόνιμου μέλους Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εντός της περιοχής ευθύνης της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων και προσωρινή τοποθέτηση μόνιμου μέλους του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού αποσπασμένου από άλλη περιοχή

Απόφαση

Συνέχεια ανάγνωσης