Πρόταση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων έτους 2021 – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων, μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης πρότασης μεταθέσεων – τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων έτους 2021

  ΠΡΟΤΑΣΗ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΚΕΝΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εγκύκλιος

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν Δήλωση για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση μέσω του συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr ότι, πατώντας την επιλογή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» η δήλωση με την λήξη προθεσμίας υποβολής (13/06/2021 και ώρα:24.00) οριστικοποιείται αυτόματα από το σύστημα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση εκ νέου, του πίνακα με τις μονάδες μετάθεσης εκπ/κών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Η Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων, μετά την με αριθμ. 10/09-06-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, ανακοινώνει εκ νέου τον πίνακα με τις μονάδες μετάθεσης εκπ/κών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση. Πέραν του ανωτέρω, στην ίδια συνεδρίασή του, το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων αποφάσισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλα όσα αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν με τις προηγούμενες αποφάσεις του και αφορούν στις τοποθετήσεις εκπ/κών. Επισημαίνουμε ότι οι εκπ/κοί έχουν το δικαίωμα υποβολής της σχετικής δήλωσης προτίμησης, ή τροποποίησης αυτής, αποκλειστικά έως την Κυριακή 13-06-2021, και ώρα 24:00. ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΕΚ ΝΕΟΥ) ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Ενέργειες Προγραμματισμού ΣΜΕΑΕ Π.Ε. 2021-2022 Πίνακας Α1 2021 Πίνακας Α2 2021 Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης Εγγραφής στο Ολοήμερο 2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΕΝΙΚΗ_ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΙΔΙΚΗ_ΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Συνέχεια ανάγνωσης

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους.

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 20 θέσεις),  σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4θέσειςανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις,να υποβάλουν αίτηση από 26/5/2021έως και 2/6/2021. Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει. Πρόσκληση

Συνέχεια ανάγνωσης

Δήλωση Αυτοδοαγνωστικών Τεστ Covid-19, στην πλατφόρμα GOV.GR

Σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν το αποτέλεσμα διενέργειας του test για τον covid 19 στην πλατφόρμα GOV.GR/Δήλωση Αυτοδοαγνωστικών Τεστ Covid  19  και στο πεδίο Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 Link: https://covid19-self-test.services.gov.gr/login?template=COVID19-SELF-TEST2&next=/templates/COVID19-SELF-TEST2/ui-form/create& Οι εκπαιδευτικοί  (δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου) δεν δηλώνουν το αυτοδιαγνωστικό τεστ στην κατηγορία Δήλωση αποτελέσματος self-test για δημόσιους υπαλλήλους (είναι πολλοί αυτοί που συνεχίζουν να το κάνουν). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μόνο οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε φορείς (π.χ. Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων, ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, ΠΕΚΕΣ, ΓΑΚ κ.λπ.) εξουσιοδοτώντας για έλεγχο αποκλειστικά τον φορέα στον οποίο υπηρετούν. Αν κάποιος Δ/ντής ή Προϊστάμενος επιθυμεί να δηλώσει το τεστ και στην κατηγορία αυτή (δηλ. για δημοσίους υπαλλήλους) ώστε να… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2020-2021

ΕΞΕ – 51340 – 2021 – Ενέργειες Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικών Σχολείων

Συνέχεια ανάγνωσης

Υποβολή δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έως 10 Μαρτίου 2021 με σκοπό την λύση της υπαλληλικής τους σχέσης στις 31/08/2021 και δεν έχουν ανακαλέσει στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες, να προσκομίσουν στην ΔΠΕ Ιωαννίνων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 26510-24947 έως το αργότερο 15 Ιουλίου 2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά: Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό Τύπου Α΄(μόνο για τους άντρες) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος να είναι ο προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικός, και όπου θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (στον λογαριασμό… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων: Η σχετική εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ.: 50923/Ε2 της 07/05/2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Σημαντική Ενημέρωση για εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν μπορούν να προμηθευτούν self-test

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Η σχετική εγκύκλιος (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021). «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

Συνέχεια ανάγνωσης

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς

Επισημαίνουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε φορείς κλπ χωρίς να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που ο εκπαιδευτικός επικαλείται στην αίτησή του. Όλα τα δικαιολογητικά που επικαλείται ο εκπαιδευτικός στην αίτησή του πρέπει να συνυποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. Στην αντίθετη περίπτωση η Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων δεν θα προσμετρά τα αντίστοιχα μόρια και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ΠΕ Ιωαννίνων Δημήτριος Β. Ντούτσης Τηλ. : 2651029783 Η υπεύθυνη μεταθέσεων ΔΠΕ Ιωαννίνων κ. Χ. Αντωνίου, Τηλ.: 26510-77258

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19).

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-Έκδοση 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ COVID-19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Προθεσμία υποβολής από 20-04-2021 έως και 27-04-2021 ώρα 15:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Προθεσμία υποβολής από 20-04-2021 έως και 27-04-2021 ώρα 15:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικώνΠ.Ε. και Δ.Ε. που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής

ΕΞΕ – 43388 – 2021 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Συνέχεια ανάγνωσης

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το έτος 2020-2021

Σύμφωνα με τη με αριθμ 149629/Ε2/3-11-2020  εγκύκλιο μεταθέσεων «Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’)». Οι μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε. 2021, ανακοινώθηκαν με τις Υπουργικές Αποφάσεις που  έχουν προωθηθεί στις σχολικές μονάδες και που έχουν εκδοθεί στις 24/03/2020 που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Προσοχή, πάγια πρακτική του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων είναι οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εντός της Περιοχής της  Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων να υποβάλλονται κατ΄ αναλογία  και εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρίνιση για την εγκύκλιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020- 2021

Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_22-3_6ΞΞΒ46ΜΤΛΗ-ΗΥ2 ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ

Συνέχεια ανάγνωσης