Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2020-2021

ΕΞΕ – 51340 – 2021 – Ενέργειες Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικών Σχολείων

Συνέχεια ανάγνωσης

Υποβολή δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έως 10 Μαρτίου 2021 με σκοπό την λύση της υπαλληλικής τους σχέσης στις 31/08/2021 και δεν έχουν ανακαλέσει στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες, να προσκομίσουν στην ΔΠΕ Ιωαννίνων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 26510-24947 έως το αργότερο 15 Ιουλίου 2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά: Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό Τύπου Α΄(μόνο για τους άντρες) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος να είναι ο προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικός, και όπου θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (στον λογαριασμό… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων: Η σχετική εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ.: 50923/Ε2 της 07/05/2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Σημαντική Ενημέρωση για εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν μπορούν να προμηθευτούν self-test

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Η σχετική εγκύκλιος (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021). «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

Συνέχεια ανάγνωσης

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς

Επισημαίνουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε φορείς κλπ χωρίς να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που ο εκπαιδευτικός επικαλείται στην αίτησή του. Όλα τα δικαιολογητικά που επικαλείται ο εκπαιδευτικός στην αίτησή του πρέπει να συνυποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. Στην αντίθετη περίπτωση η Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων δεν θα προσμετρά τα αντίστοιχα μόρια και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ΠΕ Ιωαννίνων Δημήτριος Β. Ντούτσης Τηλ. : 2651029783 Η υπεύθυνη μεταθέσεων ΔΠΕ Ιωαννίνων κ. Χ. Αντωνίου, Τηλ.: 26510-77258

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19).

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-Έκδοση 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ COVID-19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Προθεσμία υποβολής από 20-04-2021 έως και 27-04-2021 ώρα 15:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Προθεσμία υποβολής από 20-04-2021 έως και 27-04-2021 ώρα 15:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικώνΠ.Ε. και Δ.Ε. που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής

ΕΞΕ – 43388 – 2021 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Συνέχεια ανάγνωσης

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το έτος 2020-2021

Σύμφωνα με τη με αριθμ 149629/Ε2/3-11-2020  εγκύκλιο μεταθέσεων «Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’)». Οι μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε. 2021, ανακοινώθηκαν με τις Υπουργικές Αποφάσεις που  έχουν προωθηθεί στις σχολικές μονάδες και που έχουν εκδοθεί στις 24/03/2020 που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Προσοχή, πάγια πρακτική του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων είναι οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εντός της Περιοχής της  Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων να υποβάλλονται κατ΄ αναλογία  και εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρίνιση για την εγκύκλιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020- 2021

Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_22-3_6ΞΞΒ46ΜΤΛΗ-ΗΥ2 ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021. Εγκύκλιος

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχετικά με εγκυκλίους που αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19/03/2021 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχετικά με εγκυκλίους που αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης» Εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών και Προϊσταμένων για την πλήρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητας τους (ειδικότερα τώρα που η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται με τηλεκπαίδευση) σχετικά με τρέχοντα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.  Ειδικότερα όσον αφορά: α) στην πιθανή υποβολή αιτήσεων ανάκλησης παραίτησης από την υπηρεσία. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η προθεσμία ανάκλησης του ενός μήνα αρχίζει από την ημέρα υποβολής της αίτησης του κάθε εκπ/κού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ. Π.χ. αν κάποιου η αίτηση έχει αριθμό πρωτοκόλλου XXXX/22-02-2021 μπορεί να την ανακαλέσει έως και… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021

Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων για μετάθεση σε περιοχή και ΚΕΣΥ των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και τα παραρτήματα αυτής σε αρχεία word/excel. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από σήμερα έως και τις 26/3. Επιπρόσθετα σας διαβιβάζουμε 2 πίνακες excel με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ.   ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ Αίτηση βελτίωσης θέσης Αίτηση μετάθεσης Βεβαίωση υπηρεσίας email υπηρεσιών ΕΕΠΕΒΠ_οργανικά κενά ανά περιοχή&ΣΜΕΑΕ_18-3-21 ΕΕΠ-ΕΒΠ_παραιτήσεις με δικαίωμα ανάκλησης_υπόδειγμα ΕΕΠ_οργανικά κενά ανά ΚΕΣΥ_18-3-21

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το Σχολικό Έτος 2021-2022 και από το Ημερολογιακό Έτος 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-3-2021 μέχρι 28-3-2021 και ώρα 23:59 Πρόσκληση Φύλλο Μητρώου Πρόσκλησης 2021-2022

Συνέχεια ανάγνωσης

Εξαιρετικά επείγον – Ανακοίνωση σχετικά με τις παραιτήσεις Εκπαιδευτικών

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας στο 26510 24947.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση για αιτήσεις παραίτησης

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση παραίτησης και δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να επικοινωνήσουν άμεσα με την κυρία Σπαή στο 26510 24947. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αποστείλετε αίτηση παραίτησης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 15:30.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάληψη Υπηρεσίας – Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην Π.Ε Ιωαννίνων με τις  από 05-03-2021  αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ  παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη  Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων τη Δευτέρα  08-03-2021 ή την  Τρίτη 09-03-2021  έχοντας μαζί τους όλα τα δικαιολογητικά και συμπληρωμένα τα απαραίτητα έγγραφα (επισυνάπτονται). Επισημαίνουμε ότι την ημέρα ανάληψης πριν ή μετά την προσέλευση στη Δ/νση θα πρέπει οι αναπληρωτές απαραίτητα  να παρουσιαστούν και στα σχολεία τοποθέτησης.   Για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού το ωράριο προσέλευσης  για τις 08-03-2021 είναι το  εξής : ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 08.30 ΜΠΟΥΜΠΑ ΧΑΊΔΗ  10.00 ΜΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11.00 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 12.30 ΚΙΤΣΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00 Εάν επιθυμείτε να αναλάβετε στις 09-03-2021 επικοινωνήστε στο 2651024947 για νέο ραντεβού.            Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000

Συνέχεια ανάγνωσης

Υποβολή χειρόγραφων αιτήσεων παραίτησης από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής δηλώσεων παραίτησης από την υπηρεσία όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν εξακολουθεί να γίνεται μέσω τις εφαρμογής gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε ήδη ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, https://bit.ly/3uMsctLκαι έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις σχολικές μονάδες.   Σε εξαιρετικές περιπτώσειςπου είναι απολύτως αδύνατη η έκδοση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ μέσω gov.gr και η αποστολή της ηλεκτρονικά στη Δ/νση στο mail@dipe.ioa.sch.gr,  από Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 έως και Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 15:30, παρέχεται στους διοικούμενους εκπαιδευτικούς ή δυνατότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων με την εξής διαδικασία:   Εκτυπώστε την Υπεύθυνη Δήλωση –Αίτηση από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων και το πεδίο… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

ΦΕΚ 776 Β΄ 26-2-2021 «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων

Σας γνωστοποιούμε ότι η αριθμ. 22631/Δ6/26-2-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων» δημοσιεύθηκε στο φύλλο Β΄776 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Χαρακτηρισμό Σχολικών Μονάδων ως Προτύπων ή Πειραματικών

Αναρτούμε την αριθμ.23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών προκειμένου να λάβετε γνώση. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται από Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 έως και Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση σε συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ σχολείου-γονέων».

Ο Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Ιωαννίνων, σας καλεί σε συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ σχολείου-γονέων». Η Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω Webex α) την Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 10:30 για τα Δημοτικά Σχολεία από 4/θέσια και άνω, και β) την Παρασκευή 26-02-2021 και ώρα 13:20 για όλα τα Νηπιαγωγεία και τα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Στην Τηλεδιάσκεψη καλούνται να συμμετέχουν και οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες. Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι παραπάνω ΕΕΠ-ΕΒΠ με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων. Για να παρακολουθήσετε την Τηλεδιάσκεψη θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο:… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρινίσεις για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) ισχύουν τα ακόλουθα: Δια ζώσης εκπαίδευση για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια και σχολεία ειδικής αγωγής. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) για Λύκεια. Γυμνάσια με Λυκειακές  Τάξεις, Μουσικά Σχολεία λειτουργούν με ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικοί που κατοικούν σε άλλες περιοχές εκτός της περιοχής αυξημένου κινδύνου και διδάσκουν σε σχολεία της περιοχής  μετακινούνται. Επίσης εκπαιδευτικοί που κατοικούν σε περιοχή αυξημένου κινδύνου και διδάσκουν σε άλλη περιοχή μετακινούνται. Μαθητές που κατοικούν σε  Δήμο χαρακτηρισμένο «κόκκινο» και φοιτούν σε σχολείο άλλου Δήμου που δεν έχει χαρακτηριστεί επιβαρυμένος  μετακινούνται προς το σχολείο τους; Εδώ δεν έχουμε μια σαφή τοποθέτηση, στην περίπτωση πολύ αυξημένου κινδύνου ΔΕΝ μετακινούνται. Στην περίπτωση αυξημένου κινδύνου στην Περιφέρεια Δυτικής… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης