Αποφάσεις τοποθέτησης- διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο πλαίσιο των Πράξεων

6ΒΠΓ46ΝΚΠΔ-5Γ6 ΠΔΕ

6Ι3Λ46ΝΚΠΔ-ΡΜ0 ΣΜΕΑΕ ΕΕΠ ΕΒΠ

61ΝΧ46ΝΚΠΔ-2ΒΧ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

90ΘΦ46ΝΚΠΔ-0Σ4 ΠΕΠ ΕΕΠ ΕΒΠ

Ψ8ΟΕ46ΝΚΠΔ-ΦΜΤ ΠΕΠ ΕΚΠΚΟΙ

ΨΛΛΩ46ΝΚΠΔ-ΓΥΡ ΔΥΕΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen, και Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε. Σ. Βρυξέλλες Ι, από το σχολικό έτος 2024-2025

H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

επισυνάπτεται το :

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τοποθετήσεις: 1.Προϊσταμένης του 33ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων της ΠΔΕ Ηπείρου, 2.Υποδιευθυντών/ντριών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Π.Δ.Ε. Ηπείρου

  1. Τοποθέτηση Προϊσταμένης του 33ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων της ΠΔΕ Ηπείρου
  2. Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Π.Δ.Ε. Ηπείρου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση-διανυκτέρευση μαθητών/μαθητριών των Ε’ΣΤ’ τάξεων και των συνοδών τους από τα Δημοτικά Σχολεία Ιο και 3ο Κόνιτσας στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή

ΕΚΔΡΟΜΗ_ΒΟΥΛΗ_1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση για την επιλογή Προϊσταμένων σε κενές θέσεις 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και σε κενές θέσεις 2/θ και 3/θ Δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

  1. Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΔΠΕ_ΙΩΑΝΝ_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΪΣΤΑΜ_ΝΓ_ΔΣ_2023

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο πλαίσιο των Πράξεων

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774

“Πρόγραμμα ανάπτυξης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/μαθητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση στην Ήπειρο”, με κωδικό ΟΠΣ:6001679

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΣ ΤΟΥ» (MIS 6001764)

 

Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος θέσης Ευθύνης Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων 2/θεσίων & 3/θεσίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Σας ενημερώνουμε ότι το επίδομα θέσης Ευθύνης Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων 2/θεσίων & 3/θεσίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

θα χορηγηθεί αναδρομικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής στελεχών από το αρμόδιο συμβούλιο.

 

Τμήμα Β΄ Οικονομικού

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων, οριστικής τοποθέτησης, βελτίωσης θέσης κ.λπ. εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, σχολικού έτους 2023-2024

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-Κ.Λ.Π.-Δ.Π.Ε.-ΙΩΑΝ-2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-2023-24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής & ποιοτικής προσφοράς από ταξιδιωτικά γραφεία για εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Βουλή-16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής & ποιοτικής προσφοράς από ταξιδιωτικά γραφεία για εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

  1. Για το Δ. Σχολείο Πεδινής
  2. Για το 3ο Δ. Σχολείο Μαρμάρων