Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Εγκύκλιος

Υπόδειγμα 1Α Αίτηση Γονέα Παράλληλη Στήριξη

Υπόδειγμα 1Β Αίτηση Γονέα ΕΒΠ

Υπόδειγμα 1Γ Αίτηση Γονέα Σχολικού Νοσηλεύτη

Υπόδειγμα 2 Διαβιβαστικό προς Διεύθυνση

Υπόδειγμα 3 Διαβιβαστικό Παιδαγωγικής Έκθεσης

Υπόδειγμα 4 Τροποποιήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Προσδιορισμός οργανικών κενών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ79.01 & ΠΕ86 σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, διαπίστωσή οργανικών υπεραριθμιών κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ & ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ και πρόκλησή υποβολής Δήλωσης Υπεραριθμίας

Η σχετική ανακοίνωση

Προσδιορισμός οργανικών κενών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ79.01 & ΠΕ86 σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, διαπίστωσή οργανικών υπεραριθμιών κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ & ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ και πρόκλησή υποβολής Δήλωσης Υπεραριθμίας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Προθεσμία από την Πέμπτη 01/06/2023 μέχρι και την Τρίτη 06/06/2023 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Πρόσκληση

Αίτηση απόσπασης στον Ε.Ο.Ε.

Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση θα υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, από την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Δευτέρα 12-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ., συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα (έως τρεις σελίδες), αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
eoe@minedu.gov.gr.

Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή προς τον Ε.Ο.Ε

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Φυσικών στις Ε’ και Στ’, Μουσικής, Εικαστικών, Πληροφορικής και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο

 1. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Φυσικών στις Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ 3056Β/09-05-2023
 2. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο ΦΕΚ 3040Β/08-05-2023
 3. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό Σχολείο ΦΕΚ 3024Β/08-05-2023
 4. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Πληροφορική και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο ΦΕΚ 3022Β/08-05-2023

Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης 2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έως 13 Φεβρουαρίου 2023 με σκοπό τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης στις 31/08/2023 και δεν έχουν ανακαλέσει στις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες, να προσκομίσουν στη ΔΠΕ Ιωαννίνων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 26510-24846 έως το αργότερο 14 Ιουλίου 2023 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 2. Πιστοποιητικό Τύπου Α΄(μόνο για τους άντρες)

 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης

 4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

 6. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος να είναι ο προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικός, και όπου θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (στον λογαριασμό αυτό θα καταβάλλεται η σύνταξη).

 7. Πιστοποιητικό φοίτησης από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα τέκνα που σπουδάζουν. Για τα τέκνα που σπουδάζουν στο εξωτερικό, η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

 8. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν.

Εφόσον υπάρχουν προϋπηρεσίες με ασφάλιση ΙΚΑ θα πρέπει να προσκομιστεί Απόφαση Ανακεφαλαίωσης Ενσήμων. Σε περίπτωση ασφάλισης από άλλον φορέα π.χ. πρώην Τ.Ε.Β.Ε. προσκομίζεται σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση διορισμού στο Δημόσιο πριν από τον διορισμό στο Υπουργείο Παιδείας απαιτείται το ΦΕΚ διορισμού.

Επισυνάπτονται:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

Ανάθεση παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης στους/στις Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20-4-2023

Διεξαγωγή αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού Δημοτικών σχολείων Π.Ε. Ιωαννίνων σχολ. Έτους 2022-23

Σήμερα Τετάρτη 10-05-2023 στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων « Οι Ζωσιμάδες » διεξήχθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αγώνες Δημοτικών Σχολείων στο πλαίσιο των αγώνων

αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ που διοργάνωσε το τμήμα Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Τα αγωνίσματα στα οποία αγωνίστηκαν οι μαθητές ήταν:

1. 60μ.

2. 600μ

3. Άλμα εις μήκος

4. Ρίψη με Μπαλάκι –

5. Σκυταλοδρομία 4χ50μ.

Τα σχολεία συμμετείχαν με δύο (2) μαθητές και δύο (2) μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα

και στη σκυταλοδρομία με μία ομάδα μαθητών και μία μαθητριών.

Στο τέλος των αγώνων μοιράστηκε σε όλους τους συμμετέχοντες αναμνηστικό δίπλωμα

 

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α ́ 13) και δυνάμει της περ. ια ́ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α ́ 91), υποψηφίων κλάδων/ειδικοτήτων

καλούνται
οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,
ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81,
ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01,
ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16
και ΔΕ02.02 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ των Προκηρύξεων
1ΓΕ/2019, Ε/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των πινάκων Μουσικών Ειδικεύσεων (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ ́ 1588/14-07-2021 και Γ ́ 2679/4-11-2021, όπως ισχύουν, κατόπιν αναμορφώσεώς τους) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία, να υποβάλουν
αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό.

Εγκύκλιος Διορισμών

Παράταση Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 15-05-2023 και ώρα 12:00

Επισυνάπτονται:

1. Η διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στον Β’ κύκλο της Β’ Φάσης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

2. Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Παράταση πρόσκλησης Β΄ Κύκλου επιμόρφωσης νέα ΠΣ

3. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-24 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-24 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ

Ενημέρωση για τροποποίηση διατάξεων αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω COVID-19 (κατάργηση άδειας για εκπαιδευτικούς κλπ)

Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (λόγω COVID-19)

Κατόπιν σχετικής επισήμανσης από Δ/νση Εκπ/σης, σας αναφέρουμε ότι σχετικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, με το άρθρο 31 (Άδεια λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), παρ. 1  του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο τριακοστό όγδοο, παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄). Ειδικότερα:

 1. Διάταξη για αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 5043/2023

«3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.»

 

 1. Εν ισχύ διάταξη για αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 5043/2023

«3. Εργαζόμενος σε δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας που νοσεί με κορωνοϊό COVID-19 απουσιάζει δικαιολογημένα από την υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, για τόσες ημέρες, όσες απαιτείται να τεθεί σε απομόνωση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.»

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 31, παρ. 2 του ν. 5043/2023 ορίζεται ότι

«2. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την παρ. 1, δεν διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.»,

ενώ, η έναρξη ισχύς του άρθρου 31 του ν. 5043/2023 είναι η 13η Απριλίου 2023, ήτοι η ημ/νία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Κατόπιν της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 5043/2023, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, παύει να χορηγείται η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω COVID-19 στους/στις εκπαιδευτικούς και σε λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, πλην των εργαζομένων σε δημόσιες δομές υγείας και σε δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας. Ως εκ τούτου στους/στις εκπαιδευτικούς που νοσούν με COVID-19 μπορεί πλέον να χορηγείται μόνο αναρρωτική άδεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη χορήγηση των αδειών αυτών.

 

Δημοτικό Σχολείο Πεδινής – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση – διανυκτέρευση μαθητών/τριών – συνοδών από το 12/θ ΔΣ Πεδινής στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΔΣ_ΠΕΔΙΝΗΣ

Ενημέρωση σχετική με δημοσίευση σε ΦΕΚ & διευκρινήσεις σχετικά με την Υπηρεσία Στελεχών Εκπαίδευσης

1. Σας ενημερώνουμε ότι στον ν. 5043/2023 (Α΄91) στο άρθρο 100, δημοσιεύθηκαν Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021.

2. Με αφορμή τις τοποθετήσεις των διευθυντών στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία (των ΠΕΠΑΛ συμπεριλαμβανομένων) και τις επικείμενες τοποθετήσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, τονίζεται ιδιαίτερα η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 5043/2022 (Α’ 91) σύμφωνα με τις οποίες προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων και διευθυντές σχολικών μονάδων παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία. 

ΕΠΕΙΓΟΝ.Δελτίο τύπου Γενικού Γραμματέα Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής σχετικά με τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι :
«Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, καλούνται όπως υποβάλουν αίτημα/δήλωση προτίμησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για τις οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μέχρι σήμερα, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 23: 59. μ.μ., επικαλούμενοι τους συγκεκριμένους λόγους της αδυναμίας αυτής.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση θα συνοδεύεται από πίνακα που θα εμπεριέχει την επωνυμία κάθε σχολικής μονάδας, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη σειρά προτίμησης. Όσον  αφορά στην πληροφόρηση για την επωνυμία των σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, όπου και εμφανίζονται οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επιλογής τους».

***Σημαντική επισήμανση. Για όσους υποβάλουν αίτημα/δήλωση προτίμησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως περιγράφεται στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΙΘ
η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων είναι : mail@dipe.ioa.sch.gr

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Δ/ΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Παραθέτουμε και την παρακάτω διευκρίνηση- Ενημέρωση:

“Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη κατατεθεί προς ψήφιση διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι: τα υποχρεωτικά ωράρια της θέσης Διευθυντή στις σχολικές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τα Ε.Κ., τα οποία απαιτείται να συμπληρώνονται, υπολογίζονται χωρίς να εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), στις περιπτώσεις εκείνες που τα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Επιλογής εξακριβώνουν ότι με την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου περ. α) παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση Διευθυντή σε σχολικές ή Ε.Κ., στις οποίες προβλέπεται τοποθέτησή τους ή ανατρέπεται η σειρά κατάταξης των επιλεγέντων Διευθυντών στους κυρωμένους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες”