Πρόταση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων έτους 2021 – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων, μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης πρότασης μεταθέσεων – τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων έτους 2021

  ΠΡΟΤΑΣΗ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΚΕΝΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν Δήλωση για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση μέσω του συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr ότι, πατώντας την επιλογή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» η δήλωση με την λήξη προθεσμίας υποβολής (13/06/2021 και ώρα:24.00) οριστικοποιείται αυτόματα από το σύστημα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση εκ νέου, του πίνακα με τις μονάδες μετάθεσης εκπ/κών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Η Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων, μετά την με αριθμ. 10/09-06-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, ανακοινώνει εκ νέου τον πίνακα με τις μονάδες μετάθεσης εκπ/κών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση. Πέραν του ανωτέρω, στην ίδια συνεδρίασή του, το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων αποφάσισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλα όσα αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν με τις προηγούμενες αποφάσεις του και αφορούν στις τοποθετήσεις εκπ/κών. Επισημαίνουμε ότι οι εκπ/κοί έχουν το δικαίωμα υποβολής της σχετικής δήλωσης προτίμησης, ή τροποποίησης αυτής, αποκλειστικά έως την Κυριακή 13-06-2021, και ώρα 24:00. ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΕΚ ΝΕΟΥ) ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΕΝΙΚΗ_ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΙΔΙΚΗ_ΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2020-2021

ΕΞΕ – 51340 – 2021 – Ενέργειες Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικών Σχολείων

Συνέχεια ανάγνωσης

Υποβολή δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης έως 10 Μαρτίου 2021 με σκοπό την λύση της υπαλληλικής τους σχέσης στις 31/08/2021 και δεν έχουν ανακαλέσει στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες, να προσκομίσουν στην ΔΠΕ Ιωαννίνων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 26510-24947 έως το αργότερο 15 Ιουλίου 2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά: Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό Τύπου Α΄(μόνο για τους άντρες) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος να είναι ο προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικός, και όπου θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (στον λογαριασμό… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Σημαντική Ενημέρωση για εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν μπορούν να προμηθευτούν self-test

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το έτος 2020-2021

Σύμφωνα με τη με αριθμ 149629/Ε2/3-11-2020  εγκύκλιο μεταθέσεων «Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’)». Οι μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε. 2021, ανακοινώθηκαν με τις Υπουργικές Αποφάσεις που  έχουν προωθηθεί στις σχολικές μονάδες και που έχουν εκδοθεί στις 24/03/2020 που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Προσοχή, πάγια πρακτική του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων είναι οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εντός της Περιοχής της  Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων να υποβάλλονται κατ΄ αναλογία  και εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρίνιση για την εγκύκλιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020- 2021

Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_22-3_6ΞΞΒ46ΜΤΛΗ-ΗΥ2 ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021. Εγκύκλιος

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021

Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων για μετάθεση σε περιοχή και ΚΕΣΥ των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και τα παραρτήματα αυτής σε αρχεία word/excel. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από σήμερα έως και τις 26/3. Επιπρόσθετα σας διαβιβάζουμε 2 πίνακες excel με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ.   ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ Αίτηση βελτίωσης θέσης Αίτηση μετάθεσης Βεβαίωση υπηρεσίας email υπηρεσιών ΕΕΠΕΒΠ_οργανικά κενά ανά περιοχή&ΣΜΕΑΕ_18-3-21 ΕΕΠ-ΕΒΠ_παραιτήσεις με δικαίωμα ανάκλησης_υπόδειγμα ΕΕΠ_οργανικά κενά ανά ΚΕΣΥ_18-3-21

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το Σχολικό Έτος 2021-2022 και από το Ημερολογιακό Έτος 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-3-2021 μέχρι 28-3-2021 και ώρα 23:59 Πρόσκληση Φύλλο Μητρώου Πρόσκλησης 2021-2022

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρινίσεις για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) ισχύουν τα ακόλουθα: Δια ζώσης εκπαίδευση για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια και σχολεία ειδικής αγωγής. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) για Λύκεια. Γυμνάσια με Λυκειακές  Τάξεις, Μουσικά Σχολεία λειτουργούν με ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικοί που κατοικούν σε άλλες περιοχές εκτός της περιοχής αυξημένου κινδύνου και διδάσκουν σε σχολεία της περιοχής  μετακινούνται. Επίσης εκπαιδευτικοί που κατοικούν σε περιοχή αυξημένου κινδύνου και διδάσκουν σε άλλη περιοχή μετακινούνται. Μαθητές που κατοικούν σε  Δήμο χαρακτηρισμένο «κόκκινο» και φοιτούν σε σχολείο άλλου Δήμου που δεν έχει χαρακτηριστεί επιβαρυμένος  μετακινούνται προς το σχολείο τους; Εδώ δεν έχουμε μια σαφή τοποθέτηση, στην περίπτωση πολύ αυξημένου κινδύνου ΔΕΝ μετακινούνται. Στην περίπτωση αυξημένου κινδύνου στην Περιφέρεια Δυτικής… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρινίσεις για τη Λειτουργία των Σχολείων του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας χαρακτηρίστηκε ως περιοχή αυξημένου κινδύνου (κόκκινη) και όχι ως περιοχή πολύ αυξημένου κινδύνου, όπως ανακοινώθηκε αρχικά (βλέπε, https://www.aftodioikisi.gr/ygeia/poies-perioches-entassontai-se-vathy-kokkino-amp-poies-vgainoyn-lista/). Σε αυτό το επίπεδο προβλέπεται η διά ζώσης εκπαίδευση για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια και σχολεία ειδικής αγωγής. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) για Λύκεια. Εκπαιδευτικοί που κατοικούν σε άλλες περιοχές εκτός της περιοχής αυξημένου κινδύνου και διδάσκουν σε σχολεία της περιοχής  μετακινούνται. Μαθητές που κατοικούν σε  Δήμο χαρακτηρισμένο «κόκκινο» και φοιτούν σε σχολείο άλλου Δήμου που δεν έχει χαρακτηριστεί επιβαρυμένος μετακινούνται προς το σχολείο τους. Πληροφόρηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, https://www.minedu.gov.gr/covid με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με την σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Ενημερώνουμε τους/τις συναδέλφους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των Σχολικών Μονάδων. ότι η  τηλεδιάσκεψη που ήταν  προγραμματισμένη για σήμερα 19–2–2021 και ώρα 13:20 με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων αναβάλλεται.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Έτους 2020-2021- Εγγραφές Μαθητών

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Όσον αφορά στην υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2020-2021 από 17/02/2021 και για 20 ημέρες και στις εγγραφές μαθητών Δημοτικών και Νηπιαγωγείων από 1 έως 20 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, βάσει του ΦΕΚ Α’25, θα εκδοθούν οδηγίες και θα αποσταλεί εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αναμένουν τις οδηγίες- εγκυκλίους που θα αποστείλουμε στις σχολικές μονάδες και θα ανακοινώσουμε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Έως τότε η Διεύθυνση δεν μπορεί να παρέχει περισσότερες για τα ανωτέρω θέματα πληροφορίες.

Συνέχεια ανάγνωσης

Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με την σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους Διευθυντές(ντριες) των Σχολικών μονάδων. ότι η  τηλεδιάσκεψη που ήταν  προγραμματισμένη για σήμερα 17 – 2 – 2021 και ώρα 10:00 π. μ. με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων αναβάλλεται

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποφάσεις των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Κόνιτσας και Πωγωνίου για την Αναστολή λειτουργίας των Σχολείων στις 16-02-2021 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύμφωνα με ενημέρωση από τους Δήμους Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Κόνιτσας και Πωγωνίου, αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους για αύριο Τρίτη 16/02/2021, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ειδικότερα     Δήμος Απόφαση Βορείων Τζουμέρκων Απόφαση (1090/15-2-2021) Δωδώνης Απόφαση (10/15-2-2021) Ζαγορίου Υπάρχει ενημέρωση – αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης Κόνιτσας Απόφαση (814/15-2-2021) Πωγωνίου Απόφαση (1061/15-2-2021)

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποφάσεις Δήμων για την Αναστολή λειτουργίας των Σχολείων στις 15-02-2021 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύμφωνα με ενημέρωση από τους Δήμους Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου, αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους για αύριο Δευτέρα 15/02/2021, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ειδικότερα Δήμος Απόφαση Βορείων Τζουμέρκων Απόφαση (1090/15-2-2021) Δωδώνης Απόφαση (09/15-2-2021) Ζαγορίου Υπάρχει ενημέρωση – αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης Ζίτσας Απόφαση (102/14-2-2021) Ιωαννιτών Απόφαση (11518/14-2-2021) Κόνιτσας Απόφαση (813/14-2-2021) Μετσόβου Απόφαση (20/15-2-2021) Πωγωνίου Δελτίο τύπου (14-2-2021) Απόφαση (1051/15-2-2021)  

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα και το Ωράριο κατά την Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Ενημερώνουμε τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, όπου θα ανασταλεί αύριο 15/2/2021 η διά ζώσης εκπαιδευτική τους λειτουργία με αποφάσεις των Δήμων, ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τα ήδη καταρτισμένα προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 4264/30-9-2020 και στην εγκύκλιο με την αρ. πρωτ. 155692/ΓΔ4/14-11-20 του Υ.ΠΑΙ.Θ. το ωράριο των Δημοτικών για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 14.10 έως 17.20 και των Νηπιαγωγείων από 14.10 έως 16.20.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021.

http://blogs.sch.gr/dipeioan/files/2021/02/ΑΠΟΣΠΑΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ_ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ_ΑΤΤΙΚΗ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.pdf

Συνέχεια ανάγνωσης

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)»

Έγγραφο

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους

Έγγραφο

Συνέχεια ανάγνωσης

Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 73, εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Πρόσκληση

Συνέχεια ανάγνωσης

Διοργάνωση διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: «Κιρκινέζι, ένας φτερωτός συγκάτοικος»

     Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνσή μας μέσω του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργανώνουν διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 από τις 18.00 έως τις 19.30.Το σεμινάριο (με έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.) έχει θέμα : «Κιρκινέζι, ένας  φτερωτός συγκάτοικος».  Η σταθερή παρουσία του Κιρκινεζιού κάθε άνοιξη στη χώρα μας , δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με ένα απειλούμενο είδος, να το γνωρίσουν από κοντά να παρακολουθήσουν τις συνήθειές του και να αναλάβουν για την προστασία του. Στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την προστασία του απειλούμενου γερακιού που περιλαμβάνει ενημέρωση για το είδος και προτάσεις… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του  άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) καλεί με την αριθ. 10934/Ε4/29-1-2021 (ΑΔΑ: ΡΧΝΛ46ΜΤΛΗ-Μ77) ειδική πρόσκληση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄και Γ2΄ των αριθ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, καθώς και τους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό πίνακα κατάταξης Α΄ της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4763/2020-ΦΕΚ 254 Α΄) να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Προκήρυξη

Συνέχεια ανάγνωσης

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

«Από αυτή την τέχνη, δεν υπάρχει σημαντικότερη. Με τι μπορεί να συγκριθεί η διάπλαση της ψυχής και της διάνοιας των νέων;» Τα λόγια του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, που μαζί με τον Βασίλειο το Μέγα και το Γρηγόριο Ναζιανζηνό ή Θεολόγο αποτελούν τους Τρεις Ιεράρχες, την μνήμη των οποίων τιμούμε στις 30 Ιανουαρίου, παραμένουν διαχρονικά. Μεταφέρουν το απόσταγμα της σοφίας και της αρετής τους, σε μία χρονική συγκυρία που, εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας, η εκπαίδευση έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή, αξιοποιεί νέα εργαλεία και μεθόδους, παραμένει όμως πάντοτε σταθερά η «μείζονα τέχνη» για την καλλιέργεια καρδιάς και νου. Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, το λειτούργημα που επιτελείτε, και δη υπό τις… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημέρωση σχετικά με τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στις 9 Φεβρουαρίου 2021

Για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2021, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνδιοργανώνουν ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: “Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 – Μια μεγάλη γιορτή” με κεντρικό μήνυμα: “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανά (με live streaming) μέσω της υπηρεσίας Ζωντανών Μεταδόσεων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ( https://video.sch.gr/live ). Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και είναι ανοικτή για όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να την παρακολουθήσουν μαζί με τις τάξεις τους. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνδεθούν με τις τάξεις τους… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης