Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

2022 2023
Ιανουάριος Ιανουάριος
Φεβρουάριος Φεβρουάριος
Μάρτιος Μάρτιος
Απρίλιος Απρίλιος
Μάιος Μάιος
Ιούνιος Ιούνιος
Ιούλιος

Ιούλιος

Αύγουστος Αύγουστος
Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος
Οκτώβριος Οκτώβριος
Νοέμβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος Δεκέμβριος
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ιανουάριος Ιανουάριος Ιανουάριος Ιανουάριος Ιανουάριος Ιανουάριος
Φεβρουάριος Φεβρουάριος Φεβρουάριος Φεβρουάριος Φεβρουάριος Φεβρουάριος
Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος
Απρίλιος Απρίλιος Απρίλιος Απρίλιος Απρίλιος Απρίλιος
Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος
Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος
Ιούλιος Ιούλιος Ιούλιος Ιούλιος Ιούλιος Ιούλιος
Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος
Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος  Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος
Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος
Νοέμβριος Νοέμβριος Νοέμβριος Νοέμβριος Νοέμβριος Νοέμβριος
Δεκέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος