ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ/ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ/ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παρατηρείται ότι πολλές από τις Δηλώσεις Τοποθέτησης/Συμπλήρωσης Ωραρίου/Απόσπασης κ.λπ. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους εκπαιδευτικούς είναι ανυπόγραφες. Οι Δηλώσεις, για να είναι έγκυρες, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και αφού σκαναριστούν ή ευκρινώς φωτογραφηθούν (εκτός αν ο δηλών/ούσα διαθέτει ψηφιακή υπογραφή) να αποστέλλονται από τη δηλωμένη στο myschool δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπ/κού στο mail@dipe.ioa.sch.gr . Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων. Για όσες δηλώσεις παραλαμβάνονται από τη Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων και είναι ανυπόγραφες η Γραμματεία της Δ/νσης στέλνει μεν τον αριθμό πρωτοκόλλου… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διορισμός και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των από 2/8 και 4/8/2021 σχετικών Δελτίων Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν οι αριθμ. 95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818/τ.Γ΄/10-8-2021 ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) «Διορισμός 9.535 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1752/30-7-2021, και Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1755/31-7-2021)», 95853/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1817/τ.Γ΄/10.8.2021 ΑΔΑ: 6ΠΧΗ46ΜΤΛΗ-371) «Διορισμός 451 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1752/30-7-2021) σε Μουσικά Σχολεία» και 97010/Ε1/4-8-2021… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης