Πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπ/κών κλάδων ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για το διδακτικό έτος 2021-2022 – Προσδιορισμός λειτουργικών κενών

  Πρόσκληση – κενά Οδηγίες ΥΠΑΙΘ για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δήλωση τοποθέτησης

Συνέχεια ανάγνωσης