Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2021-2022

Σχετική Πρόσκληση

Συνέχεια ανάγνωσης

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων

1) 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων 2) Δημοτικού Σχολείου Κατσικάς 3) 16ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων 4) 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων 5) Δημοτικού Σχολείου Περάματος 6) 20ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Η σχετική πρόσκληση

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) &ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Η σχετική ανακοίνωση είχε αναρτηθεί και στις 5-8-2021 Η σχετική απόφαση

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών για το Σχ. Έτος 2021-22 για όλους τους τύπους προγραμμάτων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ_ΤΥΠΟΣ_ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ_ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών στο 1ο ΔΣ Ιωαννίνων, 16ο ΔΣ Ιωαννίνων, 24ο ΔΣ Ιωαννίνων, 1ο ΔΣ Ελεούσας, ΔΣ Μπάφρας-Νεοκαισάρειας, 3ο ΔΣ Κόνιτσας και 11ο Ν/Γ Ιωαννίνων έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (Α΄136)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2021-2022

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΜΟΝΙΜΩΝ_ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ _Β-ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΜΟΝΙΜΩΝ_ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ _Β-ΦΑΣΗ

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων: Η σχετική εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ.: 50923/Ε2 της 07/05/2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Η σχετική εγκύκλιος (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021). «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

Συνέχεια ανάγνωσης

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς

Επισημαίνουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε φορείς κλπ χωρίς να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που ο εκπαιδευτικός επικαλείται στην αίτησή του. Όλα τα δικαιολογητικά που επικαλείται ο εκπαιδευτικός στην αίτησή του πρέπει να συνυποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. Στην αντίθετη περίπτωση η Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων δεν θα προσμετρά τα αντίστοιχα μόρια και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ΠΕ Ιωαννίνων Δημήτριος Β. Ντούτσης Τηλ. : 2651029783 Η υπεύθυνη μεταθέσεων ΔΠΕ Ιωαννίνων κ. Χ. Αντωνίου, Τηλ.: 26510-77258

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχετικά με εγκυκλίους που αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19/03/2021 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχετικά με εγκυκλίους που αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης» Εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών και Προϊσταμένων για την πλήρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητας τους (ειδικότερα τώρα που η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται με τηλεκπαίδευση) σχετικά με τρέχοντα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.  Ειδικότερα όσον αφορά: α) στην πιθανή υποβολή αιτήσεων ανάκλησης παραίτησης από την υπηρεσία. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η προθεσμία ανάκλησης του ενός μήνα αρχίζει από την ημέρα υποβολής της αίτησης του κάθε εκπ/κού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ. Π.χ. αν κάποιου η αίτηση έχει αριθμό πρωτοκόλλου XXXX/22-02-2021 μπορεί να την ανακαλέσει έως και… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Εξαιρετικά επείγον – Ανακοίνωση σχετικά με τις παραιτήσεις Εκπαιδευτικών

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας στο 26510 24947.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση για αιτήσεις παραίτησης

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση παραίτησης και δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να επικοινωνήσουν άμεσα με την κυρία Σπαή στο 26510 24947. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αποστείλετε αίτηση παραίτησης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 15:30.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάληψη Υπηρεσίας – Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην Π.Ε Ιωαννίνων με τις  από 05-03-2021  αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ  παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη  Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων τη Δευτέρα  08-03-2021 ή την  Τρίτη 09-03-2021  έχοντας μαζί τους όλα τα δικαιολογητικά και συμπληρωμένα τα απαραίτητα έγγραφα (επισυνάπτονται). Επισημαίνουμε ότι την ημέρα ανάληψης πριν ή μετά την προσέλευση στη Δ/νση θα πρέπει οι αναπληρωτές απαραίτητα  να παρουσιαστούν και στα σχολεία τοποθέτησης.   Για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού το ωράριο προσέλευσης  για τις 08-03-2021 είναι το  εξής : ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 08.30 ΜΠΟΥΜΠΑ ΧΑΊΔΗ  10.00 ΜΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11.00 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 12.30 ΚΙΤΣΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00 Εάν επιθυμείτε να αναλάβετε στις 09-03-2021 επικοινωνήστε στο 2651024947 για νέο ραντεβού.            Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000

Συνέχεια ανάγνωσης

Υποβολή χειρόγραφων αιτήσεων παραίτησης από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής δηλώσεων παραίτησης από την υπηρεσία όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν εξακολουθεί να γίνεται μέσω τις εφαρμογής gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε ήδη ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, https://bit.ly/3uMsctLκαι έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις σχολικές μονάδες.   Σε εξαιρετικές περιπτώσειςπου είναι απολύτως αδύνατη η έκδοση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ μέσω gov.gr και η αποστολή της ηλεκτρονικά στη Δ/νση στο mail@dipe.ioa.sch.gr,  από Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 έως και Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 15:30, παρέχεται στους διοικούμενους εκπαιδευτικούς ή δυνατότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων με την εξής διαδικασία:   Εκτυπώστε την Υπεύθυνη Δήλωση –Αίτηση από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων και το πεδίο… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

ΦΕΚ 776 Β΄ 26-2-2021 «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων

Σας γνωστοποιούμε ότι η αριθμ. 22631/Δ6/26-2-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων» δημοσιεύθηκε στο φύλλο Β΄776 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Χαρακτηρισμό Σχολικών Μονάδων ως Προτύπων ή Πειραματικών

Αναρτούμε την αριθμ.23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών προκειμένου να λάβετε γνώση. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται από Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 έως και Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση σε συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ σχολείου-γονέων».

Ο Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Ιωαννίνων, σας καλεί σε συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ σχολείου-γονέων». Η Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω Webex α) την Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 10:30 για τα Δημοτικά Σχολεία από 4/θέσια και άνω, και β) την Παρασκευή 26-02-2021 και ώρα 13:20 για όλα τα Νηπιαγωγεία και τα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Στην Τηλεδιάσκεψη καλούνται να συμμετέχουν και οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες. Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι παραπάνω ΕΕΠ-ΕΒΠ με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων. Για να παρακολουθήσετε την Τηλεδιάσκεψη θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο:… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Εγκύκλιος & οδηγίες προς τους εκπ/κους & μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία το σχ. έτος 2020-2021 (έως 10/03/2021)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΣΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ! Σας επισυνάπτουμε τη με αριθμ. 19014/Ε3/18-02-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021» Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Για το (τρέχον) σχολικό έτος 2020-2021, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 17-2-2021 έως και την Τετάρτη 10-3-2021. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2021. Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, μπορεί να… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης