Ανακοινοποίηση: Πρόκληση υποβολής αιτήσεων Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων – Λειτουργικά κενά ΠΕ70

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ανακοινοποιηση) ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργικά κενά ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση

Λειτουργικά κενά ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση Σχετ: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση Δήλωση Απόσπασης / Προσωρινής Τοποθέτησης Εγκύκλιος αποσπάσεων 55786/Ε4/19-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΨ546ΜΤΛΗ-ΤΛΩ) του Υ.ΠΑΙ.Θ

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης Απόφαση τοποθέτησης ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Λειτουργικά κενά ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

Συνέχεια ανάγνωσης