ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Μετά την ανακοίνωση της πρώτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ ΕΕΠ/ΕΒΠ, έτους 2021-2022 σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ  ( https://opsyd.sch.gr/ ) τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους, τη Δευτέρα 30/8/2021.
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση  http://www.minedu.gov.gr/anaplirotes  όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.