Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης – Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3791/Β΄/13-08-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.31/94185/Δ1/29-07-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».