ΦΕΚ Β΄ 3897/20-08-2021 Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022

ΦΕΚ Β΄ 3897/20-08-2021 – Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022

Συνέχεια ανάγνωσης

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Β΄ 3567/04-08-2021

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3567/04-08-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 94236/ΓΔ4/29-07-2021 Υ.Α. με θέμα: «Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων».

Συνέχεια ανάγνωσης