Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Υπεύθυνoς:
Βέργος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο γραφείου: 26510 64269  Κινητό: 6932853929
E-mail: gpth@dipe.ioa.sch.gr