Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΜΟΝΙΜΩΝ_ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ _Β-ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΜΟΝΙΜΩΝ_ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ _Β-ΦΑΣΗ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021).

Πρόσκληση Εγκύκλιος Από Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό οι εγγεγραμμένοι στους: (α) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και (β) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78. Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην παρούσα σελίδα και το εγχειρίδιο αίτησης εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2021-2022

  89963E2_23-07-2021_ΥΑ ΣΕΠ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Επισημαίνουμε εκ νέου ότι, όλοι οι χαρακτηρισμένοι ως λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (ολικά ή για συμπλήρωση ωραρίου) στη Δήλωση με τις προτιμήσεις τους που υποβάλλουν πρέπει να τσεκάρουν οπωσδήποτε ένα από τα δύο πεδία,  δηλαδή ότι  «Επιθυμώ να κριθώ κατά προτεραιότητα…»  ή «Δεν επιθυμώ να κριθώ κατά προτεραιότητα…». Όσοι τσεκάρουν το 1ο πεδίο δηλ. «Επιθυμώ να κριθώ κατά προτεραιότητα…» πρέπει να δηλώσουν, εφόσον υπάρχουν, λειτουργικά κενά σχολείων που ανήκουν στη ίδια ομάδα με το σχολείο τους. Αν επιθυμούν να δηλώσουν και λειτουργικά κενά σχολείων όμορων ομάδων πρέπει πρώτα να έχουν δηλώσει όλα τα κενά της ομάδας τους που ανήκει το σχολείο τους. Αν, τέλος, επιθυμούν να δηλώσουν και λειτουργικά κενά άλλων… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων όλων των Δασκάλων των σχολείων στα οποία προσδιορίστηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες από το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, στην οποία θα αναγράφουν «αν επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι» λήγει αύριο 21/07/2021 , ώρα 13:00. (Εξαιρούνται μόνο οι Δάσκαλοι που τα σχολεία τους είναι σε αναστολή). Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται -βάσει της σχετικής Πρόσκλησης του ΠΥΣΠΕ- αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή με κατάθεση της πρωτότυπης υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης στη Γραμματεία της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων.   Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που κάποιοι εκπ/κοί δεν έχουν κωδικούς e-banking ώστε να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα gov.gr, μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΕΠ με την ταυτότητά τους, ώστε να… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2021-2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΝΤΟΣ_&_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_2021-2022 ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΣΠ_ΕΝΤΟΣ_&_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_2021-2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοινοποίηση 19-07-2021- Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σε ΣΜΕΑΕ, ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΡΑΞΗ_16_14-07-2021 ΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΙΣΜΟΥ_ΟΜΑΔΩΝ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΜΟΝΑΔΩΝ_ΠΕ_ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-1

Συνέχεια ανάγνωσης

Χαρακτηρισμός, ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για το διδακτικό έτος 2021-2022 και Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων – Λειτουργικά κενά ΠΕ60

01. ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ60_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_2021-2022 02. ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 03. ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΔΙΑΘΕΣΗ_ΠΥΣΠΕ 04. ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΙΣΜΟΥ_ΟΜΑΔΩΝ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΜΟΝΑΔΩΝ_ΠΕ_ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-1

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΛΣΤΑΤ – Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη Στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογράφων Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) περιόδου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 25ης Ιουνίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 19ης Ιουλίου 2021. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Τομεαρχών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυξημένων προσόντων Κλάδων Νομικής, Θετικών Επιστημών, Μηχανικών, Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε (5) σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́), καλύπτοντας θέσεις Ειδικών Εισηγητών.

  15808_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ_ ΔΟΑΤΑΠ 2021 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ_ΔΟΑΤΑΠ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ & διευκρινίσεις

Έγγραφο ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ Τηλ. επικοινωνίας ΥΠΑΙΘ: 2103442515, 2103442274, 2103442176 Τηλ. επικοινωνίας Π.Ε. Ιωαννίνων: ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ 2651028609

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποστολή παραστατικών απόλυσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων

Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα που αφορούν την απόλυση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών έχουν αποσταλεί στα e-mail που είχαν δηλώσει κατά την πρόσληψη τους. Σε περίπτωση που κάποιος δεν τα έλαβε, παρακαλούμε να επικοινωνήσει στο 2651024947 ή να αποστείλει e-mail στη Διεύθυνση με θέμα “Αποστολή παραστατικών απόλυσης αναπληρωτών”  ζητώντας την αποστολή τους.

Συνέχεια ανάγνωσης