Ανάληψη Υπηρεσίας Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Αποκλειστικά Ύστερα από Τηλεφωνικό Ραντεβού

Προσοχή:  οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για ανάληψη υπηρεσίας κ.λπ., αποκλειστικά ύστερα από επικοινωνία με τον κ. ΝΤΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 2651029783 και τηλεφωνικό ραντεβού. Ο Δ/ντής Π.Ε. Ιωαννίνων

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας για τους νεοδιοριζόμενους – Ανακοινωτήρια διορισμού

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 13-08-2021 η επισυναπτόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις“, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: ​«Εξαιρετικώς, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021 προσέρχονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την 23η Αυγούστου 2021 κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που ορίζεται στην υπό στοιχεία Δ2/20690/06.08.1987 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 425), η οποία κυρώθηκε με την περ. στ’ του άρθρου 7 του ν. 1771/1988 (Α’ 71). Ειδικά οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εντός του… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης