Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εγκύκλιος

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Ενέργειες Προγραμματισμού ΣΜΕΑΕ Π.Ε. 2021-2022 Πίνακας Α1 2021 Πίνακας Α2 2021 Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης Εγγραφής στο Ολοήμερο 2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους.

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 20 θέσεις),  σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (έως 4θέσειςανά Περιφερειακή Διεύθυνση) με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις,να υποβάλουν αίτηση από 26/5/2021έως και 2/6/2021. Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει. Πρόσκληση

Συνέχεια ανάγνωσης

Δήλωση Αυτοδοαγνωστικών Τεστ Covid-19, στην πλατφόρμα GOV.GR

Σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν το αποτέλεσμα διενέργειας του test για τον covid 19 στην πλατφόρμα GOV.GR/Δήλωση Αυτοδοαγνωστικών Τεστ Covid  19  και στο πεδίο Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 Link: https://covid19-self-test.services.gov.gr/login?template=COVID19-SELF-TEST2&next=/templates/COVID19-SELF-TEST2/ui-form/create& Οι εκπαιδευτικοί  (δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου) δεν δηλώνουν το αυτοδιαγνωστικό τεστ στην κατηγορία Δήλωση αποτελέσματος self-test για δημόσιους υπαλλήλους (είναι πολλοί αυτοί που συνεχίζουν να το κάνουν). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μόνο οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε φορείς (π.χ. Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων, ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, ΠΕΚΕΣ, ΓΑΚ κ.λπ.) εξουσιοδοτώντας για έλεγχο αποκλειστικά τον φορέα στον οποίο υπηρετούν. Αν κάποιος Δ/ντής ή Προϊστάμενος επιθυμεί να δηλώσει το τεστ και στην κατηγορία αυτή (δηλ. για δημοσίους υπαλλήλους) ώστε να… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19).

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-Έκδοση 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ COVID-19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Προθεσμία υποβολής από 20-04-2021 έως και 27-04-2021 ώρα 15:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Προθεσμία υποβολής από 20-04-2021 έως και 27-04-2021 ώρα 15:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικώνΠ.Ε. και Δ.Ε. που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής

ΕΞΕ – 43388 – 2021 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Συνέχεια ανάγνωσης