Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΕΝΙΚΗ_ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΙΔΙΚΗ_ΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Συνέχεια ανάγνωσης

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους.

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων

Συνέχεια ανάγνωσης