Ανακοίνωση εκ νέου, του πίνακα με τις μονάδες μετάθεσης εκπ/κών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Η Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων, μετά την με αριθμ. 10/09-06-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, ανακοινώνει εκ νέου τον πίνακα με τις μονάδες μετάθεσης εκπ/κών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση. Πέραν του ανωτέρω, στην ίδια συνεδρίασή του, το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων αποφάσισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλα όσα αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν με τις προηγούμενες αποφάσεις του και αφορούν στις τοποθετήσεις εκπ/κών. Επισημαίνουμε ότι οι εκπ/κοί έχουν το δικαίωμα υποβολής της σχετικής δήλωσης προτίμησης, ή τροποποίησης αυτής, αποκλειστικά έως την Κυριακή 13-06-2021, και ώρα 24:00. ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΕΚ ΝΕΟΥ) ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

Συνέχεια ανάγνωσης