ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν Δήλωση για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση μέσω του συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr ότι, πατώντας την επιλογή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» η δήλωση με την λήξη προθεσμίας υποβολής (13/06/2021 και ώρα:24.00) οριστικοποιείται αυτόματα από το σύστημα.

Συνέχεια ανάγνωσης