Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς

Επισημαίνουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε φορείς κλπ χωρίς να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που ο εκπαιδευτικός επικαλείται στην αίτησή του. Όλα τα δικαιολογητικά που επικαλείται ο εκπαιδευτικός στην αίτησή του πρέπει να συνυποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. Στην αντίθετη περίπτωση η Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων δεν θα προσμετρά τα αντίστοιχα μόρια και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ΠΕ Ιωαννίνων Δημήτριος Β. Ντούτσης Τηλ. : 2651029783 Η υπεύθυνη μεταθέσεων ΔΠΕ Ιωαννίνων κ. Χ. Αντωνίου, Τηλ.: 26510-77258

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19).

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-Έκδοση 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ COVID-19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Προθεσμία υποβολής από 20-04-2021 έως και 27-04-2021 ώρα 15:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος Προθεσμία υποβολής από 20-04-2021 έως και 27-04-2021 ώρα 15:00.

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικώνΠ.Ε. και Δ.Ε. που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής

ΕΞΕ – 43388 – 2021 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Συνέχεια ανάγνωσης