Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό/διδακτικό έτος 2021-2022 και άλλα υπηρεσιακά θέματα

  ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2021 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών στο 1ο ΔΣ Ιωαννίνων, 16ο ΔΣ Ιωαννίνων, 24ο ΔΣ Ιωαννίνων, 1ο ΔΣ Ελεούσας, ΔΣ Μπάφρας-Νεοκαισάρειας, 3ο ΔΣ Κόνιτσας και 11ο Ν/Γ Ιωαννίνων έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (Α΄136)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2021-2022

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ

Ενόψει της τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών και μελώνΕΕΠ/ΕΒΠ και της ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τη νέα διαδικασία  ΦΕΚ 3785/13-08-2021 τ.Β σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 1. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους. Βήμα 1- Δήλωση κενών Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης κλήθηκαν  να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους, τη Δευτέρα 30/8. – Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Απόσπαση και τοποθέτηση μόνιμου μέλους Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εντός της περιοχής ευθύνης της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων και προσωρινή τοποθέτηση μόνιμου μέλους του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού αποσπασμένου από άλλη περιοχή

Απόφαση

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

  Μετά την ανακοίνωση της πρώτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ ΕΕΠ/ΕΒΠ, έτους 2021-2022 σας ενημερώνουμε για τα εξής: Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ  ( https://opsyd.sch.gr/ ) τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους, τη Δευτέρα 30/8/2021. Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021. Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

ΦΕΚ Β΄ 3897/20-08-2021 Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022

ΦΕΚ Β΄ 3897/20-08-2021 – Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022

Συνέχεια ανάγνωσης

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Β΄ 3567/04-08-2021

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3567/04-08-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 94236/ΓΔ4/29-07-2021 Υ.Α. με θέμα: «Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων».

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου Π86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων -Τροποποίηση της με αρ. πρωτ/ Φ.11.3/5772/23-08-2021 Απόφασης του Διευθυντή Π.Ε Ιωαννίνων ως προς το μέρος που αφορά τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ εντός ΠΥΣΠΕ- Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Απόφαση

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ- Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων-Τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων

Απόφαση

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022

  Πρόσκληση Κενά

Συνέχεια ανάγνωσης

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης – Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3791/Β΄/13-08-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.31/94185/Δ1/29-07-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπ/κών κλάδων ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για το διδακτικό έτος 2021-2022 – Προσδιορισμός λειτουργικών κενών

  Πρόσκληση – κενά Οδηγίες ΥΠΑΙΘ για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δήλωση τοποθέτησης

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάληψη Υπηρεσίας Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Αποκλειστικά Ύστερα από Τηλεφωνικό Ραντεβού

Προσοχή:  οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για ανάληψη υπηρεσίας κ.λπ., αποκλειστικά ύστερα από επικοινωνία με τον κ. ΝΤΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 2651029783 και τηλεφωνικό ραντεβού. Ο Δ/ντής Π.Ε. Ιωαννίνων

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας για τους νεοδιοριζόμενους – Ανακοινωτήρια διορισμού

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 13-08-2021 η επισυναπτόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις“, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: ​«Εξαιρετικώς, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021 προσέρχονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την 23η Αυγούστου 2021 κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που ορίζεται στην υπό στοιχεία Δ2/20690/06.08.1987 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 425), η οποία κυρώθηκε με την περ. στ’ του άρθρου 7 του ν. 1771/1988 (Α’ 71). Ειδικά οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εντός του… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Προθεσμία υποβολής από 13-08-2021 έως και 20-08-2021. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση πατήστε εδώ.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ/ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ/ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παρατηρείται ότι πολλές από τις Δηλώσεις Τοποθέτησης/Συμπλήρωσης Ωραρίου/Απόσπασης κ.λπ. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους εκπαιδευτικούς είναι ανυπόγραφες. Οι Δηλώσεις, για να είναι έγκυρες, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και αφού σκαναριστούν ή ευκρινώς φωτογραφηθούν (εκτός αν ο δηλών/ούσα διαθέτει ψηφιακή υπογραφή) να αποστέλλονται από τη δηλωμένη στο myschool δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπ/κού στο mail@dipe.ioa.sch.gr . Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων. Για όσες δηλώσεις παραλαμβάνονται από τη Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων και είναι ανυπόγραφες η Γραμματεία της Δ/νσης στέλνει μεν τον αριθμό πρωτοκόλλου… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διορισμός και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των από 2/8 και 4/8/2021 σχετικών Δελτίων Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν οι αριθμ. 95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818/τ.Γ΄/10-8-2021 ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) «Διορισμός 9.535 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1752/30-7-2021, και Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1755/31-7-2021)», 95853/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1817/τ.Γ΄/10.8.2021 ΑΔΑ: 6ΠΧΗ46ΜΤΛΗ-371) «Διορισμός 451 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1752/30-7-2021) σε Μουσικά Σχολεία» και 97010/Ε1/4-8-2021… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοινοποίηση: Πρόκληση υποβολής αιτήσεων Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων – Λειτουργικά κενά ΠΕ70

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ανακοινοποιηση) ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργικά κενά ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση

Λειτουργικά κενά ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση Σχετ: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση Δήλωση Απόσπασης / Προσωρινής Τοποθέτησης Εγκύκλιος αποσπάσεων 55786/Ε4/19-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΨ546ΜΤΛΗ-ΤΛΩ) του Υ.ΠΑΙ.Θ

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης Απόφαση τοποθέτησης ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Λειτουργικά κενά ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ και ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ για το διδακτικό έτος 2021-2022 – 18/04-08-2021 πράξη του ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Γνωστοποίηση ΦΕΚ 136 τ. Α΄/3-8-2021 – Νόμος 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 136 τ. Α΄/3-8-2021 δημοσιεύθηκε ο αριθμ. 4823/2021 νόμος «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Συνέχεια ανάγνωσης

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – ΦΕΚ 3540/τΒ΄/03-08-2021 – «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»-«Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3540/τΒ΄/03-08-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 94189/Δ3/29-07-2021 με θέμα: ««Τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 85317 /Δ3/29-05-2019 Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ 2171/ 07-06-2019 με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»-«Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»»».

Συνέχεια ανάγνωσης

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ 3311Β/26-07-2021 – «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3311Β/26-07-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.80378/ΓΔ4/05-07-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου».

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκ νέου Δήλωση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ μετά τη με αρ. πρωτ. Φ. 80374/ΓΔ4/05-07-20210 (Β΄3311/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. Φ. 80374/ΓΔ4/05-07-20210 (Β΄3311/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία εισάγεται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας η αγγλική γλώσσα, με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σε κάθε τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, καλεί όσους εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, λόγω μη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα οργανικής τους τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2021-2022, με τη με αρ. πρωτ. 4848/14-07-2021 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε Ιωαννίνων και επιθυμούν να κάνουν εκ νέου δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα),  συμπεριλαμβανομένων και των κενών των κάτωθι Νηπιαγωγείων, να την… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021).

Πρόσκληση Εγκύκλιος Από Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό οι εγγεγραμμένοι στους: (α) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και (β) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78. Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην παρούσα σελίδα και το εγχειρίδιο αίτησης εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό.

Συνέχεια ανάγνωσης