Πρόσκληση υποβολής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Γνωστοποίηση κενής οργανικής θέσης Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΠΕ86

ΔΗΛΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ_ΠΕ86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2023-2024 – Τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΠΕ06_ΕΝΤΟΣ_ΕΚΤΟΣ_ΠΥΣΠΕ_ΠΡΑΞΗ_30_31-08-2023

Απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων που αφορά στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.11.3/6682/29-08-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων που αφορά στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΠΕ11_ΕΝΤΟΣ_ΕΚΤΟΣ_ΠΥΣΠΕ_ΠΡΑΞΗ_29_30-08-2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΠΕ60_ΓΕΝΙΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗΣ_ΑΓΩΓΗΣ_ΠΡΑΞΗ_28_28-08-2023_6ΕΘΚ46ΝΚΠΔ-ΘΞΓ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ _ Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και λειτουργικά υπεράριθμων που δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΑΞΗ_27_23-08-2023_ΠΕ06_ΠΕ11_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Ψ1Ι846ΝΚΠΔ-Σ6Ρ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και λειτουργικά υπεράριθμων που δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΑΞΗ_27_23-08-2023_ΠΕ06_ΠΕ11_ΩΧ1Η46ΝΚΠΔ-ΝΔΔ

Ανακοινοποίηση στο ορθό της απόφασης ” Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, διδακτικού έτους 2023-2024″

Η απόφαση

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2023 ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024

Η σχετική εγκύκλιος 

Υπενθυμίζεται : Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 18 έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

Ανακοινοποίηση-Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ και ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2023-2024

Ως προς τα λειτουργικά κενά ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, διδακτικού έτους 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ_ΠΕ70_ΠΡΑΞΗ_26_10-08-2023

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, διδακτικού έτους 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ_ΠΕ60_ΠΡΑΞΗ_26_10-08-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για το αναπληρωματικό μέλος του/της προέδρου των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Επισυνάπτονται :

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επισυνάπτεται το:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1_ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων