Βεβαιώσεις Αποδοχών Οικ. Έτους 2021

Σας ενημερώνουμε ότι από 3/3/2022 έως και 10/3/2022 έχουν αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Οικ. Έτους 2021.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν τα εισερχόμενα (ή στα ανεπιθύμητα-spam) τους για ένα μήνυμα από την ηλεκτρονική  Διεύθυνση dipeioannina@gmail.com,  χωρίς θέμα και με ένα συνημμένο έγγραφο με τίτλο «Βεβαίωση Αποδοχών Οικ. Έτους 2021»

Επισημαίνεται ότι τα ποσά που υπάρχουν στη βεβαίωση αποδοχών έχουν μεταφορτωθεί ηλεκτρονικά από την υπηρεσία μας στο Ε1 της φορολογικής  τους δήλωσης.