Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν έκδοσης της αριθμ. πρωτ. 137379/Ε1/21-8-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3621 Β΄/24-8-2018 ΑΔΑ: ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6)  καλεί τους εγγεγραμμένους στους: (α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019, (β) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και όσους υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων, στο πλαίσιο των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπ/ση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) και δημοσιεύθηκαν στο άρθρο 23 του ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018)

Από την Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.& Δ.Ε., Τμήμα Α’ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων γνωστοποιείται το (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) με τις δημοσιευθείσες τροποποιήσεις (άρθρο 23)

Συνέχεια ανάγνωσης

Απόφαση έγκρισης του προγράμματος επισκέψεων σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Με την με αρ. Πρωτοκ.Φ14/126895/Δ2 της 25-7-2018    o  Γενικός Γραμματέας του Υ.Π.Π.Ε.Θ. ενημερώνει ότι εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση μαθητών-μαθητριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-2019

Η με Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/5528 της 4ης Ιουλίου 2018  απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. & Δ.Ε. εκπαίδευσης Ηπείρου

Συνέχεια ανάγνωσης

Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Με την με Αρ.Πρωτ: Φ.350.2/ 6 / 108548  /Ε3  της 29 –  6  -2018 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ορίζονται οι αναπληρωτές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Συνέχεια ανάγνωσης

Εισαγωγικές εξετάσεις Α τάξης στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής για το σχολικό έτος 2018-2019

Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 ανοίγει η ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) για την υποβολή αιτήσεων των κηδεμόνων που ενδιαφέρονται για φοίτηση των παιδιών τους στην Α΄ τάξη, στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής για το σχολικό έτος 2018-2019. Η ιστοσελίδα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο σχολείο την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου (gym–zosim.ioa.sch.gr) και της ΔΕΠΠΣ (depps.minedu.gov.gr). Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων να ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου τους, οι οποίοι επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Eισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/ στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. ΦΕΚ 810/τ.Β΄/7-3-2018: http://depps.minedu.gov.gr

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε. Ηπείρου και των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ιωαννίνων

Τοποθετούμε ως Προϊστάμενους των παρακάτω οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους, ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος σε Δημοτικά Σχολεία των Ιωαννίνων

Η Επιστημονική και Παιδαγωγική  Καθοδήγηση Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. Ηπείρου (οι Σχολικοί Σύμβουλοι 3ης, 5ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ιωαννίνων και ο Σχολικός Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας) σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων, θα υλοποιήσουν Πιλοτικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σε Δημοτικά Σχολεία των Ιωαννίνων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σε θέματα σχολικής άρνησης και συμπερίληψης. Στην παρούσα φάση θα πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της έγκαιρης και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών της σχολικής χρονιάς 2018-2019

Στο πλαίσιο της έγκαιρης και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών της επόμενης σχολικής χρονιάς 2018-2019 (με τη συμμετοχή και της Ανεξάρτητης Αρχής του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού) σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές Υ.Α. πρόσκλησης υποψηφίων αναπληρωτών (και ωρομισθίων) για τις δομές της γενικής και ειδικής αγωγής αναμένεται να εκδοθούν το ίδιο διάστημα με πέρυσι, ήτοι  περί τα τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου.            Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως: (α) ενημερώσετε άμεσα το σύνολο των συμβασιούχων εκπ/κών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνται σε φορείς αρμοδιότητάς σας επί του θέματος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ενδεχόμενες αντιδράσεις περί μη έγκαιρης ενημέρωσής τους και (β) προβείτε το συντομότερο δυνατό σε όλες τις απαραίτητες… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96, από τη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. καταρτίζεται ο τελικός πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο. Ως εκ τούτου, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ60 και ΠΕ70, παρακαλούμε όπως καταχωρισθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter τα σχετικά στοιχεία.

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκδηλώσεις στα σχολεία Π/βάθμιας και Δβάθμιας Εκπ/σης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9η Φεβρουαρίου)

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17889 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1384/24/04/2017). Μέσω της θέσπισης αυτού του ετήσιου παγκόσμιου εορτασμού επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες….Δείτε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 27 Ιανουαρίου 2018

Η Ελληνική Βουλή με το νόμο 3218/2004 (ΦΕΚ Α’ 12) καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι σχολικές μονάδες την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 να αφιερώσουν δυο διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προαναφερόμενη Ημέρα Μνήμης. Προτεινόμενο θέμα είναι «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι», το οποίο αποτελεί και το θέμα του φετινού διαγωνισμού δημιουργίας βίντεο που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση για επιμόρφωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην εκπαίδευση προσφύγων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και  το Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Unicef διοργανώνει σεμινάριο στις 5 & 6/02/2018 (16:00 – 20:00 μ.μ.), το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ΠΕΚ  Ιωαννίνων, Αμαλθείας 12- Καρδαμίτσια ΤΚ 45500, με τίτλο «Ζώντας Όλοι Μαζί».

Συνέχεια ανάγνωσης

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο του Ολοκαυτώματος

Η 27η Ιανουαρίου καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Είναι η μέρα που ο συμμαχικός στρατός έφθασε στο Άουσβιτς και έκλεισαν για πάντα οι πύλες του κολαστηρίου, του τόπου μαρτυρίου για τους Εβραίους της Ευρώπης. Ήταν ο επίλογος μιας πρωτοφανούς θηριωδίας. Η τελευταία λέξη μιας από τις πιο σκοτεινές και φρικτές σελίδες της ιστορίας και το τέλος ενός εγκλήματος που η ανθρωπότητα έκανε χρόνια να συλλάβει σε όλες του τις διαστάσεις. Το Ολοκαύτωμα, η μαζική εξόντωση ανδρών, γυναικών και παιδιών μέσα σε θαλάμους αερίων με βασανιστήρια φρικτά, έχει μια θλιβερή μοναδικότητα που κανείς δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά.

Συνέχεια ανάγνωσης

Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος

Με απόφαση της  Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου εγκρίνεται η Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος της Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Δ/σης  Π.Ε. Ηπείρου (οι Σχολικοί Σύμβουλοι 3ης, 5ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ιωαννίνων  και ο Σχολικός Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας) σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων, σε Δημοτικά Σχολεία των Ιωαννίνων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σε θέματα διαφοροδιάγνωσης της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας, σχολικής άρνησης και συμπερίληψης. Θέμα: «Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος».

Συνέχεια ανάγνωσης

Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή στο Δ.Σ. Λογγάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου με απόφασή της Τοποθετεί  για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στην αντίστοιχη κενούμενη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων τον παρακάτω εκπαιδευτικό με θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2020

Συνέχεια ανάγνωσης

Tοποθέτηση Διευθυντών στις κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων

Με την απόφαση Φ.11.3/8991 της 27-12-2017 (ΑΔΑ: 6Φ614653ΠΣ-6ΞΤ) της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου Τοποθετούνται για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόγραμμα σίτισης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων με τίτλο «Σχολικά Γεύματα»

Σε συνέχεια της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/(ΦΕΚ 3870 Β’/3-11-2017)Υ.Α. που αφορά το πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”, καθώς και της σχετικής εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-2017, σας ενημερώνουμε ότι, η υλοποίηση του εν λόγω προγράμμματος ξεκινά την Παρασκευή 15-12-2017, με σταδιακή ένταξη των Σχολικών Μονάδων που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση. Επισημαίνεται ότι, οι διανομείς των σχολικών γευμάτων θα έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, προκειμένου να  ενημερώσουν για τη έναρξη του προγράμματος.

Συνέχεια ανάγνωσης

Συμπληρωματική πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο

Καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων, έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, επιθυμούν να αποσπαστούν για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode–aitisi.sch.gr Δείτε ΕΔΩ την σχετική πρόσκληση

Συνέχεια ανάγνωσης

Έναρξη προγράμματος Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 2017-18

Αγαπητοί διευθυντές και διευθύντριες, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την τρέχουσα εβδομάδα ξεκινά στα σχολεία σας μετά από πολλές δυσκολίες και μεγάλη προσπάθεια η λειτουργία των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Αγαπητοί διευθυντές και διευθύντριες, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την τρέχουσα εβδομάδα ξεκινά στα σχολεία σας μετά από πολλές δυσκολίες και μεγάλη προσπάθεια η λειτουργία των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Συνέχεια ανάγνωσης

Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών Δημοτικών Σχολείων

Ανακοινώθηκε Η με αρ. πρωτ. Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ. Α. η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η οποία αφορά στην αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση, καθώς και όσοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, να υποβάλλουν αιτήσεις, εφόσον το επιθυμούν, για τις σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π. ή ανήκουν τα παραρτήματα τα οποία ιδρύθηκαν εντός των κέντρων ή /και δομών φιλοξενίας, αρμοδιότητας ΔΠΕ Ιωαννίνων ως την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 2 μ.μ. Λόγω του κατεπείγοντος, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο e-mail της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων. Δείτε περισσότερα…

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία σχολικών μονάδων

1. Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β) ανήκουν και αυτές των μαθητών των οποίων οι γονείς αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς… Δείτε Περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων 2/θέσιων και 3/θέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, των οποίων η θητεία είναι τριετής και ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2020 καλούνται οι εκπαιδευτικοί των οργανικά διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του 4327/2015 κι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/νης, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν και ανήκουν οργανικά, στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Άμεσες ενέργειες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 1 – 09 – 2017

Με την επιστροφή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ευχόμαστε σε όλους καλή σχολική χρονιά. Σε σχέση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες  αφού ενημερώσουν σχετικά τους εκπ/κους αρμοδιότητάς τους να προβούν στις εξής ενέργειες: Επίσης με την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς 2017-18 Απο το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώς εξής: 1. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2. Λειτουργία Νηπιαγωγείων    

Συνέχεια ανάγνωσης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με το ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει και με βάση την Διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, για την πλήρωση των θέσεων των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων (10/θεσίων και άνω), συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

Συνέχεια ανάγνωσης

Kαταχώριση νέων αιτήσεων και ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, καθώς και ενστάσεων και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης της β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών

Απο το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις της Β΄φάσης όπως παρακάτω: 1. Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018 2. Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπασέων εκπαιδευτικών για τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2017-2018 3. Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις απόσπασης Εκπαιδευτικών Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018 Μετά την ανακοίνωση της β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου η Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην κατακλύζονται από ερωτήματα και αιτήματα, σας ενημερώνουμε ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εγγεγραμμένους στους: (α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία), (β) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σχολικού έτους 2017-2018 (πλην Μουσικών), καθώς και όσους υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, σε σχολικές μονάδες γενικής εκπ/σης, σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Προεδρικό Διάταγμα αρ.79. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολειών

Δημοσιεύθηκε την 1η Αυγούστου του 2017 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος Α΄/ Αρ. φύλλου 109 το Υπ’ αρίθμ. 79. Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολειών… Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών  4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται από το ν. 3848/2010 ΦΕΚ Α’ 71, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Ιωαννίνων, κατάρτισε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών, τον οποίο και σας ανακοινώνουμε.       Ενστάσεις επί του τελικού πίνακα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη  19 Ιουλίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00. 2. Ο Τελικός ενιαίος αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ιούλιος 2017 3. Διευκρινήσεις σχετικά με τις ισοβαθμίες υποψηφίων 4. Ο Πίνακας ισοβαθμούντων με βαθμό Α’

Συνέχεια ανάγνωσης

Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. Τμήμα Α’ Σπουδών & Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.Γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ 2153/Β/23-06-2017 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 97115/Δ1/2017

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποιημένο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ιουνίου 2017

Τροποποιείται το πρόγραμμα συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, και μετατίθεται η ημερομηνία προσέλευσης υποψηφίων. Αυτό προέκυψε ύστερα  από αιτιολογημένα αιτήματα προς το συμβούλιο επιλογής για αλλαγή ημερομηνίας. Κατόπιν αυτού το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως ακολούθως

Συνέχεια ανάγνωσης

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από τη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι   ότι: Σύμφωνα με την αρ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αναρτάται στην ιστοσελίδα μας (http://dipe.ioa.sch.gr/) ο πίνακας που αφορά στο πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών, που προβλέπεται.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.  Δείτε περισσότερα…

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών_Ιούνιος_2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από τη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι   ότι: Σύμφωνα με την αρ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αναρτάται στην ιστοσελίδα μας (http://dipe.ioa.sch.gr/) ο σχετικός πίνακας, που προβλέπεται. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη διαδικασία έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων από 13/6/2017 έως και 15/6/2017.   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ  

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια) για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

 Η Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία της χώρας (1/θ, 2/θ, 3/θ) να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2017-2018. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των 1/θεσίων, 2/θεσίων και 3/θεσίων δημοτικών σχολείων συντάσσεται σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 83939/Δ1/19-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1800Β). Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργούν κατά περίπτωση ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα

ΣΧΕΤ.: Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 ( ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ ) Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι: Ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί. Υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. Συνεπώς δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων – Διαδικασία – Δικαιολογητικά

1. Η προκήρυξη                   2. Η Αίτηση των υποψηφίων                   3. Υπεύθυνη Δήλωση

Συνέχεια ανάγνωσης

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 1ης Περιφερειακής Μαθητιάδας Αθλητισμού και Πολιτισμού Ηπείρου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά την 1η Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισμού και Πολιτισμού Ηπείρου 2017. Πρόκειται για μια μεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα καθώς και παράλληλες δράσεις πολιτισμού και επιστημών.Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή 14 Μαΐου στην Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων και θα κορυφωθούν την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 στις αθλητικές εγκαταστάσεις Λιμνοπούλας Ιωαννίνων και θα κλείσουν στο Στάδιο «Ζωσιμάδες» Ιωαννίνων. Η διοργάνωση σκοπό έχει να διαχυθεί το εκπαιδευτικό μήνυμα «χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης» σε όλους τους μαθητές/τριες της Περιφέρειάς μας, ώστε να «παιδευτούν» στις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και τις αυθεντικές αξίες… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων Εγκρίνει την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 από ώρα 08:15 έως 14:00 και επιτρέπουμε την απομάκρυνση των εκπαιδευτικών από τις έδρες τους, για να συμμετάσχουν στην παραπάνω Συνέλευση χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Χορηγείτε επίσης συνδικαλιστική άδεια απουσίας μιας (1) ημέρας στους εκπαιδευτικούς που είναι μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ώστε να διευκολυνθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου τους. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και επομένως οι εκπαιδευτικοί που δεν θα λάβουν μέρος σε αυτή οφείλουν να ενημερώσουν… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Εγκύκλιοι πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων 2017-18

1. Η εγκύκλιος προκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018». 2.  Η Εγκύκλιος πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ

Το  1o  Δημοτικό Σχολείο Περάματος  Ιωαννίνων διοργανώνει διήμερη ( 1 διανυκτέρευση) εκπαιδευτική εκδρομή  της περιβαλλοντικής ομάδας της  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας στο ΚΠΕ Έδεσσας, στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων: «Νοιάζομαι για το Περιβάλλον». Αριθμός μαθητών και συνοδών γονέων: 47  Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 4 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης: 18/5/2017, ώρα 07:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα επιστροφής: 19/5/2017, ώρα 22:00 μ.μ. Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής: Επίσκεψη στη Βεργίνα, παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο  Υπαίθριο  Μουσείο Νερού  και  στο  πάρκο  των  Καταρρακτών…..ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.)

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018.              Δείτε ολόκληρη τη Δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ. 1369-Β-2017

Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17- διευκρινήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2016-2017, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης από 16-2-2017 έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), Δείτε τη σχετική εγκύκλιο  Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επείγον. Διευκρινήσεις και υποχρεώσεις Εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Ν. Ιωαννίνων σχετικά με τρόπο υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων & και αποστολής δικαιολογητικών Καταρχήν εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου, καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης