Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19).

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-Έκδοση 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ COVID-19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες διδασκαλίας της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε: την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και τις οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για το δημοτικό σχολείο (κατά το α’ δεκαήμερο του σχολικού έτους 2020-2021).

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)” και οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 43/03-9-2020 του Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» στο Δημοτικό σχολείο και οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τα συνημμένα Παραρτήματα. Παράρτημα 1 Τ.Π.Ε. Παράρτημα 2 Φυσική Αγωγή

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19 και στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης της νόσου. Έγγραφο

Συνέχεια ανάγνωσης

Επιμορφωτικές Ημερίδες

«Επιμορφωτικές Ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπ/κές ανάγκες – Παράλληλη Στήριξη του Προγράμματος ΕΣΠΑ –των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, καθώς και των νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής στα Τμήματα Ένταξης των Νηπιαγωγείων Ιωαννίνων…περισσότερα εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης