Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Το ΠΥΣΠΕ Νομού Ιωαννίνων, σε συνεδρίασή του την 21η Αυγούστου 2019 διαπίστωσε τις παρακάτω λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, για το διδακτικό έτος 2019-2020: Η σχετική Απόφαση Επισυνάπτοται: Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση για αμοιβαίες μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2019-2020

Καλούνται, Οι  εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Τετάρτη 21-08-2019 έως και την Παρασκευή 23-08-2019 στη Διεύθυνση Π.Ε Ιωαννίνων. …περισσότερα Η σχετική αίτηση

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποιήσεις Τοποθέτησης-Προσωρινές τοποθετήσεις-Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

Με την με Αριθ. Πρωτ.: Φ.11.3/6757 της 17-09-2018   απόφαση  πραγματοποιούνται τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς Π.Ε. Ιωαννίνων

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 10-9-2018 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους  ωραρίου, όπως φαίνεται παρακάτω

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κλάδου ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 7-9-2018 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους  ωραρίου, όπως φαίνεται παρακάτω

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση εκ νέου υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η σχετική  ανακοίνωση της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων     ακολουθούν τα : Τα επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά ΠΕ86 Η αίτηση – δήλωση τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου

Συνέχεια ανάγνωσης

Tοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Αρμοδιότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 5-09-2018

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Β΄ Φάση) Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σε ΣΜΕΑΕ Ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ Η σχετική απόφαση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων στην συνεδρίασή του στις 4-9-2018

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 24-8-2018 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, όπως φαίνεται παρακάτω: Η με Αριθ.πρωτ:5737 της 24-8-2018 σχετική απόφαση 

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 21-8-2018 και στις 23-8-2018 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και όσοι χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου κι δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: H απόφαση Αριθ.πρωτ: 5731 της 24-08-2018

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, μετά τη συνεδρίασή του στις 12-7-2018, καλεί τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που έχουν χαρακτηριστεί οργανικά υπεράριθμοι (Γκούρη Αφροδίτη στο ΔΣ Καλπακίου), τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στο ΔΣ Κεφαλόβρυσου (Παπακοσμά Αγλαΐα, Γεροδήμος Κωνσταντίνος, και Ντούση Ειρήνη αντίστοιχα) και όλους όσοι έχουν οργανική θέση και πρέπει να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, ανεξάρτητα αν επιθυμούν να αποσπαστούν κι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, να υποβάλουν δήλωση στα λειτουργικά κενά, όπως φαίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο excel, από την Δεύτερα 16-07-2018 έως και την Πέμπτη 19-07-2018 και ώρα 14:00. Οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, ανά κλάδο. Επισυνάπτονται: Πίνακες λειτουργικών… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών όλων των κλάδων της Διεύθυνσης Π.Ε Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2018-2019

Η Διεύθυνση Π.Ε Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 100933/Ε2/19-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» ανακοινώνει Επισυνάπτονται : ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 2018-2019 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2018-2019 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2018-2019 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ 2018-2019

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόταση μεταθέσεων-τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ86 για το σχολικό έτος 2018-2019

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 14-6-2018 λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. Φ.28/81399/Δ1/18-5-2018 (Β΄1921) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ07 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το με αρ. πρωτ. 91986/Ε2/5-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Οδηγίες για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 , ΠΕ86 και ΠΕ91»πραγματοποίησε τις παρακάτω μεταθέσεις – τοποθετήσεις, για το σχολικό έτος 2018-2019

Συνέχεια ανάγνωσης

Χαρακτηρισμός ονομαστικά οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 2-5-2018 λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 63971/Ε2/23-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμαις Εκπαίδευσης»  σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 25-5-2018: Χαρακτήρισε ονομαστικά οργανικά υπεράριθμους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Επισυνάπτονται : Απόφαση ομάδων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ιωαννίνων Τα οργανικά κενά των Σχολικών Μονάδων Υπεύθυνη δήλωση Δήλωση τοποθέτησης  

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσδιορισμός οργανικών κενών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων και διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 26-4-2018 Προσδιόρισε τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, κατά κλάδο, και κατά σχολική μονάδα ως ακολούθως Επισυνάπτεται η αντίστοιχη Υπέυθυνη Δήλωση αποδοχής

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακλήσεις αποσπάσεων-Τροποποιήσεις τοποθέτησης-Aποσπάσεις-Μετακινήσεις-Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

Με την με αρ. 40/6-9-2017, Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων πραγματοποιούμε τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας ,ως ακολούθως

Συνέχεια ανάγνωσης

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών,Πράξη.39/5-9-2017

Τοποθετείται η κ. Χαλιάσου Δήμητρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, μετά από λειτουργική υπεραριθμία στο 1ο Ν/Γ Ιωαννίνων, στο 31ο Ν/Γ Ιωαννίνων, με αίτησή της, από 6-9-2017 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ( 21-6-2018)….Περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων εντός ΠΥΣΠΕ & τοποθέτηση αποσπασθέντων από άλλα ΠΥΣΠΕ

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από 11-9-2017 κι όσους αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ από 1-9-2017 ως ακολούθως:

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων-Πράξη.39/5-9-2017

Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με αίτησή τους, από 1-9-2017 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 (21-6-2018) και τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από 11-9-2017 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 (21-6-2018), ως ακολούθως:

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποιήσεις τοποθέτησης και Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20 αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

Πραγματοποιούμε τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας, ως ακολούθως:

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών  4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται από το ν. 3848/2010 ΦΕΚ Α’ 71, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Ιωαννίνων, κατάρτισε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών, τον οποίο και σας ανακοινώνουμε.       Ενστάσεις επί του τελικού πίνακα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη  19 Ιουλίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00. 2. Ο Τελικός ενιαίος αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ιούλιος 2017 3. Διευκρινήσεις σχετικά με τις ισοβαθμίες υποψηφίων 4. Ο Πίνακας ισοβαθμούντων με βαθμό Α’

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποιημένο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ιουνίου 2017

Τροποποιείται το πρόγραμμα συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, και μετατίθεται η ημερομηνία προσέλευσης υποψηφίων. Αυτό προέκυψε ύστερα  από αιτιολογημένα αιτήματα προς το συμβούλιο επιλογής για αλλαγή ημερομηνίας. Κατόπιν αυτού το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως ακολούθως

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση μεταθέσεων – τοποθετήσεων του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων κατά τις συνεδριάσεις της 26ης & 29ης Μαΐου 2017 (Α & Γ Φάση)

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 26 Μαΐου 2017 πραγματοποίησε τις παρακάτω μεταθέσεις – τοποθετήσεις, για το σχολικό έτος 2017-2018 Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων μετά την συνεδρίασή του στις 29 Μαΐου 2017 κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις: α) Συμπληρωματικές μεταθέσεις – τοποθετήσεις του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2017-2018 β) Στην συνεδρίασή του ΠΥΣΠΕ στις 24-5-2017 πραγματοποίησε τις αμοιβαίες μεταθέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, ως ακολούθως

Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17- διευκρινήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2016-2017, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης από 16-2-2017 έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), Δείτε τη σχετική εγκύκλιο  Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επείγον. Διευκρινήσεις και υποχρεώσεις Εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Ν. Ιωαννίνων σχετικά με τρόπο υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων & και αποστολής δικαιολογητικών Καταρχήν εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου, καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Προκήρυξη πλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ… η πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων α) 2/θέσιων και 3/θέσιων Δημοτικών Σχολείων και 2/θέσιων Νηπιαγωγείων και β) 1/θέσιων Δημοτικών Σχολείων και 1/θέσιων Νηπιαγωγείων όπου υπηρετούν πάνω από δύο (2) εκπαιδευτικοί, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε Ιωαννίνων, των οποίων η θητεία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει: 1) για τους έχοντες οργανική θέση σε 1/θέσια Δημοτικά Σχολεία και 1/θέσια Νηπιαγωγεία την 31η Αυγούστου 2017 και για τους αποσπασμένους την 21η Ιουνίου 2017. 2) για τους έχοντες οργανική θέση σε 2/θέσια & 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία και 2 ………Εδώ ολόκληρη η προκήρυξη Επισυνάπτονται : Α. Η Αίτηση του(της) υποψηφίου  Προϊσταμένου                                 B. Υπεύθυνη Δήλωση του(της) υποψηφίου Προϊσταμένου

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποίηση της με αρ. Φ.11.3/8465/22-9-2016 Απόφασης του Διευθυντή Π.Ε Ιωαννίνων ως προς τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών εντός ΠΥΣΠΕ

Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με αίτησή τους, από 26-9-2016 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 (21-6-2017),ως ακολούθως:

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ για συμπλήρωση ωραρίου

1. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, και ΠΕ 19-20 Πληροφορικής για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου 2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών εντός ΠΥΣΠΕ

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκ νέου ανακοίνωση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ-Προσωρινών Τοποθετήσεων διδακτικού έτους 2016-2017 για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ και όλους, όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ τον Αύγουστο 2016, να υποβάλλουν αίτηση από την Τετάρτη 21-9-2016 μέχρι την Πέμπτη 22-9-2016 και ώρα 13.00 μ.μ στα παρακάτω λειτουργικά KENA: Επισυνάπτονται  1. Έντυπο τοποθέτησης 2. Σχετική αίτηση ενδιαφερομένων

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαπίστωση νέων λειτουργικών υπεραριθμιών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για το διδακτικό έτος 2016-2017

Το ΠΥΣΠΕ Νομού Ιωαννίνων, σε συνεδρίασή του στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 διαπίστωσε τις παρακάτω νέες λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για το διδακτικό έτος 2016-2017: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   Επισυνάπτεται η ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ_ΝΑΙ-ΟΧΙ

Συνέχεια ανάγνωσης

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ_Δ/ΝΣΗΣ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5-9-2016

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις 1. ΑΠΟΦΑΣΗ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΕ70_2016-2017 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ70 3. ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Μετά την σημερινή συνεδρίαση του Υπηρεσιακού συνβολίου αποφασίστηκαν τα εξής : 1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ 2. ΔΗΛΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3. ΟΡΓΑΝΙΚΑ_ΚΕΝΑ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_Α_ΦΑΣΗ

Συνέχεια ανάγνωσης