Χαρακτηρισμός, ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για το διδακτικό έτος 2021-2022 και Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων – Λειτουργικά κενά ΠΕ60

01. ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ60_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_2021-2022

02. ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

03. ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΔΙΑΘΕΣΗ_ΠΥΣΠΕ

04. ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΙΣΜΟΥ_ΟΜΑΔΩΝ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΜΟΝΑΔΩΝ_ΠΕ_ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-1