Χαρακτηρισμός, ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) για το διδακτικό έτος 2022-2023 και Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) – Λειτουργικά κενά ΠΕ70 – Πράξη 21/05-08-2022

Απόφαση

Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμων λειτουργικά

Ομάδες Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ιωαννίνων