Χαρακτηρισμός ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΠΡΑΞΗ 20/29-07-2022

Η απόφαση

ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ_ΩΡΑΡΙΟΥ_2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΙΣΜΟΥ_ΟΜΑΔΩΝ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΜΟΝΑΔΩΝ_ΠΕ_ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_2022_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_04_07_2022