Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής δηλώσεων παραίτησης από την υπηρεσία όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν εξακολουθεί να γίνεται μέσω τις εφαρμογής gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε ήδη ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, https://bit.ly/3uMsctLκαι έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις σχολικές μονάδες.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσειςπου είναι απολύτως αδύνατη η έκδοση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ μέσω gov.gr και η αποστολή της ηλεκτρονικά στη Δ/νση στο mail@dipe.ioa.sch.gr,  από Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 έως και Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 15:30, παρέχεται στους διοικούμενους εκπαιδευτικούς ή δυνατότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων με την εξής διαδικασία:

 

  1. Εκτυπώστε την Υπεύθυνη Δήλωση –Αίτηση από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων και το πεδίο Εκπαιδευτικοί/Συνταξιοδοτικά/Αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικού 2021(εναλλακτικά στο link:https://bit.ly/2PtnMIe(πατήστε o.k.).
  2. Συμπληρώστε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ και υπογράψτε την χειρόγραφα. Προσοχή είναι απολύτως απαραίτητο να γράψετε το e-mail σας (αυτό που είναι δηλωμένο από εσάς στο myschool) ώστε να σας αποσταλεί από τη Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων ο Αριθμός Πρωτοκόλλου.
  3. Τοποθετήστε την ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ σε φάκελο, κλείστε τον και γράψτε τα στοιχεία σας στο εξωτερικό του φακέλου.
  4. Προσέλθετε στο ισόγειο της υπηρεσίας (με κωδικό 3 στο sms μετακίνησης, 07:30 έως 15:30) και βάλτε τον φάκελο στο Γραμματοκιβώτιο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκεται αριστερά, πριν τις σκάλες.
  5. Τηλεφωνήστε υποχρεωτικά στη Γραμματεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων στον αριθμό 2651035926 και ενημερώστε/επιβεβαιώστε την υποβολή της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ στο Γραμματοκιβώτιο.
  6. Αναμένετε στο email σας (που έχετε δηλώσει στην ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ) τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που θα λάβει η αίτησή σας.
  7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο αφού λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ θα θεωρείται ότι υποβλήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα θεωρείται «υποβληθείσα» και θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τη Γραμματεία στο τηλ. 2651035926. Από την ημερομηνία του Αριθμού Πρωτοκόλλου ξεκινά η προθεσμία των 30 ημερών για πιθανή υποβολή αίτησης ανάκλησής της.

 

Παρακαλούμε, η ως άνω διαδικασία να τηρηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και δυσλειτουργία, υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΤΣΗΣ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΗ (τηλ. 2651024947)