Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων μετάθεσης, βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2021-2022

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί, να ελέγξουν όλα τα μοριοδοτούμενα κριτήρια τους και στην περίπτωση που τεκμηριωμένα, διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες ενστάσεις .

Λήξη προθεσμίας ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων Μετάθεσης, Βελτίωσης – Οριστικής τοποθέτησης:

Παρασκευή 17-12-2021 και ώρα 15.00μμ

Στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί εκπαιδευτικοί να εντοπίζουν λάθη ή παραλήψεις μετά το πέρας των ενστάσεων και την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων.

Από τη στιγμή που οι πίνακες γίνονται οριστικοί δεν μπορούν να γίνουν δεκτές ενστάσεις για λάθη ή παραλείψεις, παρά μόνο ορισμένες τροποποιήσεις για ειδικά θέματα που η ίδια η εγκύκλιος προβλέπει.