Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων διδακτικού έτους 2022-2023 – Πράξη 22/09-08-2022

Απόφαση