Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, διορθώσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023

Απόφαση