Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) για το διδακτικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση αιτήσεων αποσπάσεων εντός & προσωρινής τοποθέτησης

Αίτηση απόσπασης εντός & προσωρινής τοποθέτησης 2022-2023

Εγκύκλιος Αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2022-2023

Για τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ θα ακολουθήσει άλλη πρόσκληση