Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2021-2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΝΤΟΣ_&_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΣΠ_ΕΝΤΟΣ_&_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_2021-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ