Ο Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Ιωαννίνων, σας καλεί σε συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ σχολείου-γονέων». Η Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω Webex
α) την
Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 10:30 για τα Δημοτικά Σχολεία από 4/θέσια και άνω, και
β) την
Παρασκευή 26-02-2021 και ώρα 13:20 για όλα τα Νηπιαγωγεία και τα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία.
Στην Τηλεδιάσκεψη καλούνται να συμμετέχουν και οι
Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες. Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι παραπάνω ΕΕΠ-ΕΒΠ με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.
Για να παρακολουθήσετε την Τηλεδιάσκεψη θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο:
https://minedu-primary2.webex.com/meet/dntoutsis
ή θα βάλετε τον αριθμό
121 332 3500 στο πλαίσιο Join Meeting.