Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων για μετάθεση σε περιοχή και ΚΕΣΥ των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και τα παραρτήματα αυτής σε αρχεία word/excel.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από σήμερα έως και τις 26/3.

Επιπρόσθετα σας διαβιβάζουμε 2 πίνακες excel με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ.

 

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ

Αίτηση βελτίωσης θέσης

Αίτηση μετάθεσης

Βεβαίωση υπηρεσίας

email υπηρεσιών

ΕΕΠΕΒΠ_οργανικά κενά ανά περιοχή&ΣΜΕΑΕ_18-3-21

ΕΕΠ-ΕΒΠ_παραιτήσεις με δικαίωμα ανάκλησης_υπόδειγμα

ΕΕΠ_οργανικά κενά ανά ΚΕΣΥ_18-3-21