Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση αιτήσεων αποσπάσεων εντός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023

Αίτηση απόσπασης εντός & προσωρινής τοποθέτησης 2022-2023

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-2023.