Άδειες Εκπαιδευτικών

ΠΛΗΡ. ΑΔΕΙΕΣ :

  • κ. ΣΠΑΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ – ΤΗΛ: 2651024846

Υποδείγματα αίτησης άδειας

Υποδείγματα Αποφάσεων Χορήγησης Αδειών

Μόνιμοι   Αναπληρωτές
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε άδεια ασθένειας αναπληρωτών άνω των τριών ημερών πρέπει  οπωσδήποτε ο ενδιαφερόμενος:

  1. Nα υποβάλλει και αίτημα στο eΕΦΚΑ για επίδομα ασθένειας, το συντομότερο από την έναρξη της άδειας.
  2. Αφού  πάρει το έγγραφο της επιδότησης  πρέπει να το προωθήσει άμεσα με mail στη ΔΠΕ Ιωαννίνων.

Η ίδια διαδικασία παρακαλούμε να ακολουθείται και για τις άδειες μητρότητας, υποβάλλοντας αίτημα επιδότησης μητρότητας, το συντομότερο από την έναρξη της άδειας   κύησης και λοχείας και αποστέλλοντας το έγγραφο της επιδότησης στη ΔΠΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΤΗΛ: 2651024947

 

 

Οδηγίες – Εγκύκλιοι σχετικά με τις άδειες