Οριστικός Πίνακας με τις μονάδες μετάθεσης, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, που υπέβαλλαν αίτηση για το Σχ. Έτος 2021-2022»

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολο τους των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση….Η με αρ. Πρωτ. 50/07-01-2022 σχετική απόφαση

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες κατά περίπτωση

  1. Πίνακας για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Πίνακας για ΣΜΕΑΕ
  3. Πίνακας για  Βελτίωση Θέσης ή Οριστική Τοποθέτηση