Σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος:
με αρ. πρωτ.
118650/ΓΔ4/22-09-2021 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή της θεματικής «Εκπαιδευτική Ρομποτική» στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022»
αφορά και:

  1. τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία
  2. τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
  3. τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

και συγκεκριμένα:

σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες. Στην 4η Θεματική ενότητα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» εντάσσεται το STEM – Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Απόσπασμα Πρακτικού 46/16- 09-2021) και σε συνέχεια των οδηγιών για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 (103235/ΓΔ4/24-08-2021/ΥΠΑΙΘ) θα εφαρμοστεί η ενότητα STEM. Kατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενότητας προτείνονται συγκεκριμένες εφαρμογές, άμεσα υλοποιήσιμες με τη χρήση απλού εκπαιδευτικού υλικού (υλικά για κατασκευές, unplugged δραστηριότητες προγραμματισμού, ανοικτοί και ελεύθεροι ψηφιακοί πόροι) στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

  1. Προγράμματα που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα της επιμόρφωσης με τον τίτλο «Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων» (http://www.iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko/1432-programmata-kalliergeiasdeksiotiton)
  2. Προγράμματα και Εφαρμογές που δοκιμάστηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή: http://www.iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko/1433-platforma-21-ergastiria-deksiotiton-programmataefarmoges-ergastirion-apo-tin-pilotiki-efarmogi.

Οι παραπάνω πλατφόρμες των προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2021 και είναι άμεσα προσβάσιμες από τη σελίδα του ΙΕΠ http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs και το μενού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: http://www.iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko.

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ