ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1ου ΚΑΙ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο 33ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (συνδεδεμένο με το 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων), υπάρχουν για το σχολικό έτος 2021 – 2022, οι παρακάτω κενές θέσεις προνηπίων και νηπίων:

Προνήπια

  • Δύο (2) θέσεις

Νήπια

  • Δύο (2) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο 33ο ΠΕΙ.Ν.Ι, από 8 έως και 13/09/2021. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (33ο ΠΕΙ.Ν.Ι  & ώρα 13.30).

Πληροφορίες: 2651005464 (κ. Μαρία Βέργου), mail@33nip-ioann.ioa.sch.gr

Ο Πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ
Κώτσης Κωνσταντίνος

Καθηγητής
ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων