Επισημαίνουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε φορείς κλπ χωρίς να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που ο εκπαιδευτικός επικαλείται στην αίτησή του. Όλα τα δικαιολογητικά που επικαλείται ο εκπαιδευτικός στην αίτησή του πρέπει να συνυποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. Στην αντίθετη περίπτωση η Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων δεν θα προσμετρά τα αντίστοιχα μόρια και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό.

Ο Διευθυντής ΠΕ Ιωαννίνων
Δημήτριος Β. Ντούτσης
Τηλ. : 2651029783

Η υπεύθυνη μεταθέσεων ΔΠΕ Ιωαννίνων
κ. Χ. Αντωνίου, Τηλ.: 26510-77258