ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Επισημαίνουμε εκ νέου ότι, όλοι οι χαρακτηρισμένοι ως λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (ολικά ή για συμπλήρωση ωραρίου) στη Δήλωση με τις προτιμήσεις τους που υποβάλλουν πρέπει να τσεκάρουν οπωσδήποτε ένα από τα δύο πεδία,  δηλαδή ότι  «Επιθυμώ να κριθώ κατά προτεραιότητα…»  ή «Δεν επιθυμώ να κριθώ κατά προτεραιότητα…».

Όσοι τσεκάρουν το 1ο πεδίο δηλ. «Επιθυμώ να κριθώ κατά προτεραιότητα…» πρέπει να δηλώσουν, εφόσον υπάρχουν, λειτουργικά κενά σχολείων που ανήκουν στη ίδια ομάδα με το σχολείο τους. Αν επιθυμούν να δηλώσουν και λειτουργικά κενά σχολείων όμορων ομάδων πρέπει πρώτα να έχουν δηλώσει όλα τα κενά της ομάδας τους που ανήκει το σχολείο τους. Αν, τέλος, επιθυμούν να δηλώσουν και λειτουργικά κενά άλλων ομάδων, πρέπει πρώτα να έχουν δηλώσει : α) όλα τα κενά των σχολείων της ομάδας τους και β) όλα τα σχολεία των όμορων ομάδων.

 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται για τους εκπαιδευτικούς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μόνο τα Ειδικά Σχολεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα να τα δηλώσουν προαιρετικά.

 

Προσοχή οι τρέχουσες προθεσμίες Δηλώσεων είναι:

 

α) ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙλειτουργικά υπεράριθμοι και στη διάθεση ΠΥΣΠΕ: έως τη Δευτέρα 26/07/2021, 13:00.

 

β)  ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, λειτουργικά υπεράριθμοι: έως την Τρίτη 27/07/2021, 13:00.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

  1. Έως τώρα δεν έχουν χαρακτηριστεί ως λειτουργικά υπεράριθμοι και δεν έχουν κληθεί για υποβολή Δήλωσης οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ και ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ.

 

  1. Έως τώρα δεν έχουν κληθεί για υποβολή Δήλωσης οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

 

  1. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ που θα κριθούν ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμοι και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ θα κληθούν για Δήλωση Τοποθέτησης μετά των χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεράριθμων.

 

  1. Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και Προσωρινής Τοποθέτησης (όσοι αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ) από τη Δευτέρα 26/07/2021 έως και την Πέμπτη 19 Αυγούστου, 13:00. Όσοι εκπ/κοί τοποθετηθούν με τις άλλες προσκλήσεις (υπεράριθμοι, στη διάθεση) σε λειτουργικά κενά, θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασής τους.

 

Παρακαλούμε:

α) για την προώθηση του μηνύματος από τους Δ/ντές & Προϊσταμένους στους εκπ/κούς αρμοδιότητάς τους και

β) για πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΝΤΟΥΤΣΗΣ