Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο:

mail@dipe.ioa.sch.gr     ή     dipeioan@sch.gr     ή     dipeioannina@gmail.com

Οργανόγραμμα  –  Τηλεφωνικός κατάλογος: