ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων όλων των Δασκάλων των σχολείων στα οποία προσδιορίστηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες από το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, στην οποία θα αναγράφουν «αν επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι» λήγει αύριο 21/07/2021 , ώρα 13:00. (Εξαιρούνται μόνο οι Δάσκαλοι που τα σχολεία τους είναι σε αναστολή).

Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται -βάσει της σχετικής Πρόσκλησης του ΠΥΣΠΕ- αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή με κατάθεση της πρωτότυπης υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης στη Γραμματεία της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων.

 

Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που κάποιοι εκπ/κοί δεν έχουν κωδικούς e-banking ώστε να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα gov.gr, μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΕΠ με την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση που απαιτείται (χωρίς κωδικούς e-banking) και στη συνέχεια θα αποκτήσουν συνεχή πρόσβαση στην πλατφόρμα gov.gr, χωρίς άλλη ενέργεια.