Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

19/03/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχετικά με εγκυκλίους που αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης»

Εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών και Προϊσταμένων για την πλήρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητας τους (ειδικότερα τώρα που η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται με τηλεκπαίδευση) σχετικά με τρέχοντα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.  Ειδικότερα όσον αφορά:

α) στην πιθανή υποβολή αιτήσεων ανάκλησης παραίτησης από την υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η προθεσμία ανάκλησης του ενός μήνα αρχίζει από την ημέρα υποβολής της αίτησης του κάθε εκπ/κού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ. Π.χ. αν κάποιου η αίτηση έχει αριθμό πρωτοκόλλου XXXX/22-02-2021 μπορεί να την ανακαλέσει έως και 21-03-2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη συνήθη διαδικασία μέσω του gov.gr και μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο,  α) ο εκπ/κός καταθέτει την αίτηση ανάκλησης στο Γραμματοκιβώτιο της Δ/νσης  στο ισόγειο της υπηρεσίας, β) ενημερώνει σχετικά τη Γραμματεία στο 2651035926 και γ) λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου στο e-mail του. Μόνο τότε η ανάκληση θα θεωρείται έγκυρη.  ( 1. https://rb.gy/hcmgs5 & 2. https://rb.gy/q7ngum ) & 3. Αίτηση ανάκλησης παραίτησης 2021

β)  στη  με αρ. πρωτ. 31271/Ε4/18-03-2021 Εγκύκλιο Μεταθέσεων μελών Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 2020-2021 με λήξη υποβολής αιτήσεων 26-03-2021  ( https://rb.gy/nba73h  )

γ)  στη  με αρ. πρωτ. 28538/Η2/10-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος  Εκπ/κών  για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το σχολικό έτος 2020-2021 και από το ημερολογιακό έτος 2020 -2021 Νοτίου Ημισφαιρίου με λήξη υποβολής αιτήσεων 28-03-2021 και ώρα 23.59΄  ( https://rb.gy/eymtpa )

δ)  τη  με αρ. πρωτ. 28542/Η2/10-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με λήξη υποβολής αιτήσεων  28-03-2021 και ώρα 23.59΄  ( https://rb.gy/b4iulf )

Γραφείο αποσπάσεων/μεταθέσεων: 2651077258

Γραφείο συντάξεων: 2651024947