ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ & ΜΕΛΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022 (01/02/2022 – 11/02/2022)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΣΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ!

Σας επισυνάπτουμε τη με αριθμ. 4696/Ε3/14-01-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Yποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022»

      Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 Για το (τρέχον) σχολικό έτος 2021-2022, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 01-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2022.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 02-2-2022 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 02-3-2022.

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε..

Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν γίνει ηλεκτρονικά εντός των ορισθεισών προθεσμιών στην πλατφόρμα gov.gr, θα πρέπει και να υποβάλλονται εντός των ίδιων προθεσμιών ηλεκτρονικά  στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ – ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ  GOV.GR, ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΙ ΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ (DOWNLOAD), ΘΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email) ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:  mail@dipe.ioa.sch.gr. ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

      Η διαδικασία έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είναι η εξής:

 1. Συνδεθείτε με το gov. gr μέσω του link: https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates
 2. Επιλέξτε «Υπεύθυνη Δήλωση» και στη συνέχεια το μπλε πλαίσιο «Επιλογή» που εμφανίζεται.
 3. Επιλέξτε «Σύνδεση» και στη συνέχεια επιλέξτε το πράσινο πλαίσιο της 1ης Επιλογής «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)» ώστε  στη συνέχεια να συνδεθείτε με τους  κωδικούς του Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα για 1η φορά πρέπει να επιλέξετε μία από τις αναφερόμενες τράπεζες στην οποία διατηρείτε κωδικούς e-banking και να συνδεθείτε με τους κωδικούς αυτούς (του e-banking της τράπεζας) και στην συνέχεια θα καταχωρήσετε τον κωδικό που θα λάβετε στο κινητό σας.
 4. Στην «Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση» που εμφανίζεται επιλέξτε «Ναι, επίτρεψε» (το πεδίο αυτό δεν εμφανίζεται αν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει την υπηρεσία και έχετε συνδεθεί με τους κωδικούς taxis)
 5. Καταχωρήστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και επιλέξτε «Συνέχεια»
 6. Πατήστε «Επιβεβαίωση» αν τα στοιχεία σας που εμφανίζονται είναι ορθά.
 7. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στα πλαίσια και επιλέξτε «Συνέχεια».
 8. Συμπληρώστε το κείμενο της δήλωσης «δηλώνω ότι: υποβάλλω αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ.4696/Ε3/14-01-2022 (ΑΔΑ:9Ρ7Ψ46ΜΤΛΗ-1ΕΒ) εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., την παρ. 2 του άρθρου 46 του 4777/2021 και του άρθρου 148 του ν. 3528/2007. Δηλώνω επίσης ότι έχω γνώση σχετικά με τη θεμελίωση, ή όχι, του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος. » και επιλέξτε «Συνέχεια»
 9. Καταχωρήστε στο πεδίο Προς «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
 10. Αφού ελέγξετε την προεπισκόπηση της Υπεύθυνης Δήλωσης,  επιλέξτε «Έκδοση».
 11. Καταχωρήστε τον κωδικό για έκδοση εγγράφου που θα λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο.
 12. Πατήστε το μπλε πλαίσιο δεξιά «Αποθήκευση» και αποθηκεύστε την Υπεύθυνη Δήλωση στον Υπολογιστή σας.
 13. Κάντε «Έξοδο» από το gov.gr (πάνω δεξιά στη σελίδα κάνοντας κλικ δίπλα από το όνομά σας).
 14. Στείλτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το ανωτέρω αρχείο που αποθηκεύσατε (δηλαδή επισυνάψτε σε νέο μήνυμα και στείλτε την Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης που δημιουργήσατε) στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων mail@dipe.ioa.sch.gr
 15. Λάβετε στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία που αποτελεί και την έναρξη του ενός μήνα προθεσμίας εντός της οποίας μπορείτε (με τρόπο αντίστοιχο με τον ανωτέρω) να ανακαλέσετε την παραίτηση και επικοινωνήστε με τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 2651035926 ώστε να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 16. Προσοχή, αν την αίτηση που συντάξατε στην πλατφόρμα gov.gr και αποθηκεύσατε στον υπολογιστή σας δεν την αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης και δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου στο mail σας,  δεν ισχύει η παραίτηση.

 Για την περίπτωση που επιθυμείτε να προσκομίσετε την αίτηση παραίτησής σας ιδιοχείρως στην υπηρεσία, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο κείμενο της παραγράφου 8 των παραπάνω οδηγιών.

Πέρα από την ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ δεν θα υποβληθούν προς το παρόν άλλα δικαιολογητικά. Αυτά θα υποβληθούν με νέα ανακοίνωση το καλοκαίρι και θα προωθηθούν μετά την 31η Αυγούστου 2022 στο Γ.Λ.Κ. με προτεραιότητα τις αιτήσεις που θα υποβληθούν νωρίτερα (δηλαδή με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβουν οι αιτούντες έως 2 Μαρτίου 2022).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΤΣΗΣ

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Λ.Κ.: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΗ (ΤΗΛ. 2651024846)