Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Δια ζώσης εκπαίδευση για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια και σχολεία ειδικής αγωγής.
  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) για Λύκεια.
  • Γυμνάσια με Λυκειακές  Τάξεις, Μουσικά Σχολεία λειτουργούν με ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
  • Εκπαιδευτικοί που κατοικούν σε άλλες περιοχές εκτός της περιοχής αυξημένου κινδύνου και διδάσκουν σε σχολεία της περιοχής  μετακινούνται. Επίσης εκπαιδευτικοί που κατοικούν σε περιοχή αυξημένου κινδύνου και διδάσκουν σε άλλη περιοχή μετακινούνται.
  • Μαθητές που κατοικούν σε  Δήμο χαρακτηρισμένο «κόκκινο» και φοιτούν σε σχολείο άλλου Δήμου που δεν έχει χαρακτηριστεί επιβαρυμένος  μετακινούνται προς το σχολείο τους; Εδώ δεν έχουμε μια σαφή τοποθέτηση, στην περίπτωση πολύ αυξημένου κινδύνου ΔΕΝ μετακινούνται. Στην περίπτωση αυξημένου κινδύνου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετακινούνταν.

Πληροφόρηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, https://www.minedu.gov.gr/covid με θέμα
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
Αναλυτικά οι σχετικές ΚΥΑ
ΦΕΚ 534/Β/10.02.21
ΦΕΚ 586/Β/13.02.21
ΦΕΚ 648/Β/20.02.21

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΝΤΟΥΤΣΗΣ