Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για το διδακτικό έτος 2022-2023-ΠΡΑΞΗ 20/29-07-2022

Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας