1) 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων
2) Δημοτικού Σχολείου Κατσικάς
3) 16ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
4) 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
5) Δημοτικού Σχολείου Περάματος
6) 20ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

Η σχετική πρόσκληση