Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε Ιωαννίνων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Σχολικό έτος 2021-2022»

Απόφαση